01.09.2022

DigiFinlandin omistus laajenee hyvinvointialueille

Valtioneuvoston yleisistunto on oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jonka seurauksena enemmistö yhtiön osakkeista luovutetaan vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien.

Omistusjärjestelyn myötä valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus DigiFinlandista, kun yhtiö nyt on kokonaan valtion omistama. Hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siirtyy kullekin vajaa 2,9 prosentin omistusosuus.

Kahdeksantoista hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-sairaanhoitopiiri ovat jo hyväksyneet mukaantulon DigiFinlandin omistajiksi 1.1.2023 lukien. Kanta-Hämeen, Pohjois-Savon ja Satakunnan hyvinvointialue ovat ilmoittaneet käsittelevänsä asian syyskuun aikana. Lisäksi DigiFinlandin omistajuus käsitellään syyskuussa HUS-yhtymän hallituksessa.

DigiFinland kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. Omistusjärjestelyllä luodaan edellytykset sille, että hyvinvointialueet voivat hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja 1.1.2023 lukien.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30430, salla.kalsi(at)gov.fi
Johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 02951 63146, minna.saario(at)gov.fi
Hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö, puh. 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Lähde: Valtioneuvoston tiedote 1.9,2022