26.04.2024

DigiFinlandille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti kertoo asiakkaille tietoturvallisuuden hallinnan hyvästä tasosta

DigiFinland sai huhtikuussa 2024 uuden tunnustuksen tietoturvallisuuden hallinnastaan. DigiFinlandin saama ISO 27001 -sertifikaatti kertoo yhtiön sidosryhmille, kuten asiakkaille, kumppaneille ja viranomaisille, siitä, että yhtiö on sitoutunut suojaamaan tietojaan ja tietojärjestelmiään asianmukaisesti.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti, kuten ISO/IEC27001:2022, kertoo organisaation sitoutumisesta tietoturvallisuuteen ja sen kyvystä hallita tietoturvallisuusriskejä tehokkaasti. Sertifikaatti osoittaa, että organisaatio noudattaa tiukkoja standardeja ja parhaita käytäntöjä tietoturvallisuuden hallinnassa.

Sertifikaatin saaminen edellyttää sen saaneelta organisaatiolta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämistä, dokumentointia, toteuttamista ja ylläpitämistä. Prosessi kattaa monia osa-alueita, kuten riskien arvioinnin, tietoturvastrategian määrittämisen, henkilöstön koulutuksen, tietoturvaohjeistuksen laatimisen ja jatkuvan seurannan ja parantamisen.

ISO 27001 -sertifikaatin saaminen on pitkäjänteisen tietoturvallisuustyön tulos. Se osoittaa organisaation sitoutumisen korkeisiin tietoturvastandardeihin ja parhaisiin käytäntöihin ja sen saavuttaminen ei olisi mahdollista ilman sitoutumista jatkuvaan kehitykseen ja tehokkaaseen tietoturvallisuuden hallintaan. DigiFinland on sitoutunut varmistamaan, että kaikki tietojärjestelmät ja -prosessit täyttävät tiukat tietoturva- ja tietosuojastandardit.

Sertifikaatti ei ole vain tunnustus DigiFinlandin työstä, vaan myös viesti asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille siitä, että heidän tietonsa ovat turvassa ja hyvässä hoidossa. Sertifikaatti vahvistaa DigiFinlandin asemaa luotettavana ja vastuullisena organisaationa, joka pitää tietoturvan etusijalla. ISO 27001 -sertifikaatti on viesti siitä, että yhtiö välittää asiakkaidensa tietoturvasta ja on sitoutunut suojaamaan heidän tietojaan asianmukaisesti.

Sertifikaatin myötä DigiFinland on jo pitkällä myös NIS2-direktiivin asettamien tietoturvavaatimuksien täyttämisessä. NIS2-direktiivi velvoittaa tiettyjä organisaatioita huolehtimaan kriittisen infrastruktuurin ja digitaalisten palvelujen turvallisuudesta. Tämä osaltaan vahvistaa yhtiön asemaa luotettavana ja vastuullisena toimijana sekä kertoo yhtiön sitoutumisesta digitaalisten palvelujen turvallisuuteen.

Yhtiössä jatketaan tietoturvallisuuden jatkuvaa kehitystä ja varmistetaan, että sen toiminta pysyy ajan tasalla alati muuttuvassa tietoturvailmapiirissä. Sertifikaatin saaminen ei olisi ollut mahdollista ilman hyvää tiimityötä.

”Kiitämme kaikkia, jotka ovat olleet mukana tukemassa meitä tällä matkalla kohti entistä turvallisempaa tulevaisuutta”, kiteyttää DigiFinlandin toimitusjohtaja Mirva Antila.

ISO/IEC27001:2022-sertifikaatti

Lisätietoja: tietoturvapäällikkö Vesa Niiranen, vesa.niiranen@digifinland.fi