17.02.2021

DigiFinlandiin uusi verkko-oppimisympäristö

DigiFinlandin uusi oppimisympäristö on avattu osoitteeseen koulutus.digifinland.fi. Oppimisympäristö tarjoaa DigiFinlandin toimintaan liittyviä erilaisia kursseja ja koulutuksia, joita voivat suorittaa oppimisympäristöön kutsutut ja rekisteröityneet henkilöt. 

Julkaisuvaiheessa kurssivalikoima on kapeampi ja sisältöjen kohderyhminä ovat Omaolo-palvelun pääkäyttäjät, DigiFinlandin toimittajat sekä yhtiön henkilökunta. Tulevassa valikoima tulee kasvamaan ja kattamaan yhä useampia yhtiön toimintaan liittyviä kohderyhmiä.   

Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa ketterän, joustavan ja käyttäjäystävällisen tavan siirtää informaatiota. Oppija voi suorittaa kursseja itselle parhaiten sopivana aikana ja sopivassa paikassa – koulutusmateriaaleihin voi myös aina palata myöhemmin. 

Verkkokoulutusten avulla voimme osaltaan todentaa, että toimimme asetettujen vaatimusten mukaisesti ja teemme turvallisia sekä vaatimusten mukaisia palveluita ja lääkinnällisiä laitteita. Osaamisvaatimukset koskettavat omaa henkilöstöämme ja myös palveluitamme tuottavien ja käyttävien sidosryhmien henkilöstöä.”, kertoo laatupäällikkö Laura Auvinen.  

”Haluamme, että kaikki tarvittava tieto on jäsennelty yhteen paikkaan ja koulutusmateriaaleihin voi palata myöhemmin. Koulutukset mahdollistavat meille ja palveluillemme asetettujen vaatimusten ymmärryksen kasvattamisen – osaamisen voimme varmistaa sitten erilaisin testein. Kaikilla koulutusympäristön oppijoilla on myös keskeinen rooli oppimisympäristön sisällön kehittämisessä”, jatkaa Auvinen.  

Oppimisympäristö mahdollistaa DigiFinlandille uudenlaisen yhteiskehittämisen ja -työskentelyn tavan. Koulutuksia ja kursseja kehitetään käyttäjien toiveita kuunnellen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on mahdollisimman kattava osaamisen jakaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.   

Pinja LMS ja Moodle-alustalle toteutettu oppimisympäristö on toteutettu yhteistyössä Mediamaisterin kanssa. 

Lisätietoja 

Laura Auvinen, laatupäällikkö 
laura.auvinen@digifinland.fi