24.06.2021

Blogi: Digitaaliset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen ajureina

DigiFinland on nuori ja pieni yhtiö, jonka perustamisen taustalla on suuria ja merkittäviä asioita. Näitä ovat muun muassa kansanterveys, kansantalous ja digitalisaatio. Monet tekijät ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat yhtiön olemassaoloon ja toiminnan suuntaan suoraan ja epäsuorasti. Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden syntyminen on historiallinen ja konkreettinen muutos, jonka tarpeisiin yhtiö vastaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Muutoksella ja teknologian kehityksellä on merkittävä vaikutus eri toimijoihin. Muutos luo sekä painetta että mahdollisuuksia kehittää vaikuttavia ja yhteen toimivia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Tärkeänä osana tässä yhtälössä on yhteistyö niiden tahojen kanssa, jotka jakavat yhteisen tavoitteen tarjota sujuvia ja taloudellisia sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja niitä tarvitseville asiakkaille. DigiFinlandin tehtävänä on löytää solmukohtia ja tarjota niihin yhteisiä ratkaisuja. Olemme mukana varmistamassa, että muutos onnistuu ja digitaaliset ratkaisut palvelevat todellista tarvetta.

Kun päätökset on tehty, alkaa työ. Samalla poistuu epävarmuus ja yhteinen hyvää tuottava päämäärä selkiytyy. Skenaarioista voidaan siirtyä suunnitelmiin ja eri dimensioista tarkasteltavien kokonaisuuksien hahmottaminen helpottuu. Näitä ovat muun muassa hankinnat ja talous, operatiivinen toiminta ja palvelut, sekä merkittävämpänä: tuleva kehitys.

Jatkuva muutos on väistämätöntä ja digitalisaation luomat mahdollisuudet tulevat olemaan merkittävänä osana kehitystä kaikissa mahdollisissa skenaarioissa. DigiFinlandin tehtävä ja sille asetetut tavoitteet ja odotukset tarjoavat kaikille matkalla mukana oleville aitiopaikan osallistua muutokseen. Tarinaa ei ole valmiiksi käsikirjoitettu – suunta ja tarve ovat kuitenkin selkeitä.

Kirjoittaja

Mikko Malmgren
Johtaja, ekosysteemi ja alueasiakkaat