28.04.2022

AuroraAI:n uusi palvelu auttaa huolehtivia nuoria

DigiFinland Oy:n AuroraAI-hankkeen toinen vuosi on ollut käynnissä noin neljän kuukauden ajan.  Vuonna 2022 AuroraAI-hankkeessa on kehityksen keskiöön nostettu Huolehtivat nuoret -työnimellä kulkeva palvelu. Palvelun kohderyhmä ovat ne 13–17-vuotiaat nuoret, joiden huoltajat eivät esimerkiksi sairauden vuoksi kykene riittävällä tavalla huolehtimaan perheen arjesta. 

Huolehtivat nuoret -palvelun tarkoitus on tukea nuorta tilanteessa, jossa tämä joutuu ottamaan ikäänsä nähden liian suurta vastuuta perheen arjen pyörittämisestä. Sen kautta saa apua ja tukea esimerkiksi ruokailujen järjestämiseen tai koulunkäyntiin. 

Huolehtiville nuorille suunnattu palvelu tulee kytkemään toisiinsa eri toimijat ja näiden teknisiä elementtejä, kuten Kelan älyrahake-kokeilun, Digi- ja väestötietoviraston Aurora-profiilin sekä eri palveluntarjoajien palveluita kuten Venner Oy:n ruokapalvelun. Palvelun asiakaspolku alkaa tilanteesta, jossa nuori ei ole vielä minkään tuen piirissä, mutta pohtii, ovatko oman perheen roolit kääntyneet päälaelleen. Palveluun kehitetyn arviointikyselyn avulla nuori voi punnita tilannettaan itsenäisesti ja saada palautetta kyselyyn antamiensa vastausten pohjalta. Jos palvelutarpeen kriteerit täyttyvät, voi nuori tunnistautua palveluun ja tilata palveluvalikoimassa olevia tukipalveluita itselleen ja/tai perheelleen. 

Huolehtivat nuoret -projekti etenee kokeilujen kautta parhaita ratkaisuja etsivällä otteella. Tärkeimpänä tavoitteena on luoda palvelun käyttäjälle mahdollisimman hyvä ja sujuva asiakaskokemus. Tämän vuoden aikana toteutettavan kokeiluversion käyttöliittymäproto pääsee toukokuun aikana loppukäyttäjien testattavaksi. Teknistä suunnittelua jatketaan ja ennen kesää aloitetaan toteutustyöt. Kokeiluversio kattaa käyttöliittymätöiden lisäksi rajapintatöitä DVV:n ja Kelan kanssa. 

DigiFinland toimii AuroraAI-hankkeensa kautta käyttöliittymäpalveluiden toteuttajana ja vetää Huolehtivat nuoret -toteutusprojektia konseptin ja teknisen kehityksen osalta. Projektin ja palvelun asiakasomistajana toimii Tampereen kaupunki. 

Huolehtivat nuoret -kokeilu on yksi laajimmin AuroraAI-verkon kehittäjiä kokoava ja AuroraAI-verkon eri elementtejä yhdistävä valtiovarainministeriön AuroraAI-ohjelman alainen käyttötapaus.