26.10.2018

Asukkaiden digipalvelupolut puntarissa

SoteDigin asukkaiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden hankepäällikkö Leena Koivumäki kiertää parhaillaan tapaamassa maakuntien edustajia yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön 116117-projektikoordinaattori Viljami Hätösen kanssa.

Tapaamisten tavoitteena on kartoittaa eri maakunnissa jo tehtyä työtä ja suunnitella yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden digipalvelupolkuja kaikille Suomessa asuville. SoteDigin tehtävänähän on tuottaa palveluja maakunnille, joten tapaamisten tulokset jalostuvat suoraan toimintasuunnitelmaksi.

–          Olemme kuulleet maakuntien omia kehityssuunnitelmia ja aikatauluja. Samalla saamme tietää, millaisia odotuksia maakunnilla on meidän toimintaamme, kertoo Leena Koivumäki.

Digipalvelut lisäävät asukkaiden yhdenvertaisuutta ja palvelujen tasa-arvoisuutta, koska ne mahdollistavat asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Asukkaiden ohjaus ja neuvonta -kokonaisuus sisältää päivystysapu 116117-puhelinpalvelun, jota on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Päivystysapu on jo käytössä neljässä sairaanhoitopiirissä.

Sen lisäksi hankkeessa kehitetään asukkaan digipalvelupolkua kokonaisuutena. Työssä hyödynnetään jo olemassa olevia malleja ja yhdistetään hyviä käytäntöjä.

Yhteinen tavoite vahvistui ensimmäisissä tapaamisissa.

–          Asukkaille kaikkien palveluiden pitää näkyä samanlaisina ja olla helposti löydettävissä yhdestä paikasta, yhden kontaktin periaatteella, kiteyttää Leena Koivumäki.

Keskeistä on rakentaa toimintamallit ja prosessit sellaisiksi, että digitaalisista palveluista saadaan niillä tavoiteltu hyöty. Erityisen tärkeää on saattaa tietosisällöt yhtenäisiksi. Avainsana on yhteistyö.

–          Tapaamisissa on tullut voimakkaasti esiin se, että tarvitaan vahvaa yhteistyötä maakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa.