27.09.2023

Tarmoa – Hyvinvointia arkeen

Tarmoa-palvelun tavoitteena on, että palvelun avulla sekä asiakkaat että ammattilaiset löytävät helposti hyvinvointialueiden, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot ja että ne ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä.

Tarmoa tarjoaa asukkaille​ mahdollisuuden ymmärtää omaa hyvinvointiaan ja edistää sitä monipuolisilla työkaluilla sekä palveluilla joko itsenäisesti tai ammattilaisen tukemana​. Tarmoa tuo asukkaille myös mahdollisuuden tunnistaa keinoja, jotka auttavat hyvinvoinnin lisäämisessä sekä tavan kommunikoida omasta tilanteestaan ammattilaiselle. ​Tavoitteena on, että Tarmoa-palvelun kautta kynnys hakeutua avun piiriin madaltuu. Palvelun kautta asukkaat saavat tietoa tarjolla olevista palveluista ja muista hyvinvointia tukevista ratkaisuista. Ennaltaehkäisy vähentää tarvetta sote-palveluille ja palveluihin ohjautuu asukkaita, joita ne aidosti hyödyttävät.

Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen arjessa vaatii aktiivista panostusta, mutta sopivan aktiviteetin tai tavan löytäminen sen tueksi ei aina ole helppoa. “Tästä syystä viemme eteenpäin ylpeinä kansallista Tarmoa-palvelua. Tarmoa astuu mukaan käyttäjänsä arkeen ja ohjaa kohti oman alueen mieluisia aktiviteetteja. Palvelu reagoi käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin, ehdottaen samalla uusia aktiviteetteja. Tavoitteena on löytää uusia ilahduttavia ratkaisuja, jotka parantavat asiakaskokemusta. Esteettisesti miellyttävät kokemukset parantavat myös käytettävyyttä ja lisäävät käyttäjien sitoutumista tuotteeseen. Tavoitteena on tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä helpompaa ja hauskempaa. Uskomme vahvasti, että jokainen meistä on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija”, kertoo Hanna Vainio, Tarmoa-palvelun asiantuntija ja koordinoiva projektipäällikkö.

Tarmoa tarjoaa asukkaille​ mahdollisuuden ymmärtää omaa hyvinvointiaan ja edistää sitä monipuolisilla työkaluilla sekä palveluilla joko itsenäisesti tai ammattilaisen tukemana​. Tarmoa tuo asukkaille myös mahdollisuuden tunnistaa keinoja, jotka auttavat hyvinvoinnin lisäämisessä sekä tavan kommunikoida omasta tilanteestaan ammattilaiselle. ​Tavoitteena on, että Tarmoan kautta kynnys hakeutua avun piiriin madaltuu. Palvelun kautta asukkaat saavat tietoa tarjolla olevista palveluista ja muista hyvinvointia tukevista ratkaisuista. Ennaltaehkäisy vähentää tarvetta sote-palveluille ja palveluihin ohjautuu asukkaita, joita ne aidosti hyödyttävät.

Tarmoa-palvelun kehittäminen perustuu vuorovaikutteiseen ja ratkaisukeskeiseen yhteiskehittämiseen. Kehittäjäverkostossa on jäseniä kaikilta hyvinvointialueilta. Myös loppukäyttäjien ääni saadaan kuuluville monin heitä osallistavin menetelmin.

Palvelun kehitys on edennyt suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Tavoitteenamme on käynnistää Suomen suurin pilotointi, johon kaikkien hyvinvointialueiden on mahdollista osallistua vuoden 2024 alussa.

Lisätiedot: 
Hanna Vainio, asiantuntija, hanna.vainio@digifinland.fi 
Lotta Honkanen, tekninen projektipäällikkö, lotta.honkanen@digifinland.fi