Archive: Aktuellt

06.04.2021

Bloggar: De nationella stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering underlättar vardagen för social- och hälsovårdspersonalen och medborgarna

De nationella elektroniska stödtjänsterna främjar utvecklingen och harmoniseringen av digital ärendehantering, oberoende vilken offentlig tjänst som används i det enskilda tillfället. Stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering

Inom projektet Elektronisk arkivering har en utvärderingsram färdigställts – pilotprojekt med Soite

Det nationella och koordinerande projektet Elektronisk arkivering stöder och handleder områden som utför arkivering av gamla uppgifter i valet av högklassiga och kostnadseffektiva lösningar för

26.03.2021

Omaolos rekommendationer och anvisningar för egenvård kan nu sparas i Mina Kantas uppgifter om välbefinnande

Rekommendationer och anvisningar för egenvård från Omaolo kan nu förutom i Omaolo sparas i Datalagret för egna uppgifter, det vill säga i Mina Kantas uppgifter

30.03.2021

Omaolo och Jourhjälpen 116117 med i Servicedatalagret

Suomi.fi-servicedatalagret är den offentliga förvaltningens gemensamma och centraliserade datalager för att beskriva de tjänster och servicekanaler som den offentliga förvaltningen producerar. Via det öppna gränssnittet

15.03.2021

DigiFinland satsar på integrationsutveckling

I början av året startade DigiFinland flera integrationsprojekt vars syfte är att främja den nationella interoperabiliteten, erbjuda vårdpersonal som använder Omaolo nya egenskaper för att

25.02.2021

Mobilanvändning har en betydande roll i DigiFinlands tjänster

Mobilanvändningen ökar ständigt och är överlägset det främsta sättet människor surfar nätet, särskilt på fritiden. Även när man använder DigiFinlands nuvarande tjänster kan man använda

05.03.2021

Alla som fått avisering om exponering kan boka provtid via Omaolo

På eftermiddagen den 4 mars gjordes en produktionsuppdatering i Omaolo. En ny version av symtombedömningen för coronavirusinfektion publicerades tillsammans med stöd för att via symtombedömningen

24.02.2021

Ny webbinlärningsmiljö i DigiFinland

DigiFinlands nya inlärningsmiljö har öppnats på adressen koulutus.digifinland.fi. Inlärningsmiljön erbjuder olika kurser och utbildningar med anknytning till DigiFinlands verksamhet. Kurserna kan avläggas av personer som bjudits

16.02.2021

Bloggar: Dialog som grundar sig på ett arbetsprov i upphandlingsprocessen lyfte fram sakkunskapen

Hösten 2020 ordnade DigiFinland en offentlig konkurrensutsättning med målet att hitta ett sakkunnigt team för användbarhetstestning för digitala produkter och tjänster. Vi valde ett påskyndat

29.01.2021

Integration av tidsbokningssystemet Vihta i Omaolo

Man har integrerat tidsbokningssystemet Vihta i Omaolo med syftet att ur både invånares och social- och hälsovårdspersonalens synvinkel göra det smidigare att hänvisa personer till

13.01.2021

DigiFinland stöttar områdena vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen

DigiFinland stödjer regionala projekt som främjar beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården i att förnya och förenhetliga verksamhetssätten och processerna med hjälp av digitala

08.12.2020

Nytt i Omaolo – Vårdnadshavare kan uträtta ärenden för sina barn i bedömningen av symtom på coronavirussjukdom 

Från och med den 7 december 2020 kan vårdnadshavare uträtta ärenden för sina 1–14-åriga barn i Omaolo. Det faktum att ärenden kan uträttas för en

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor