07.02.2023

Sitra ja DigiFinland tuovat demokratia­innovaation Suomeen – Polis-alusta mahdollistaa uudenlaisen keskustelun

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, jonka tarkoitus on mahdollistaa rakentava mielipiteiden vaihto valitun aihepiirin ympärillä. Uudenlaisen työkalun käyttöä pilotoidaan tämän vuoden aikana esimerkiksi hyvinvointialueiden osallisuuskokeiluissa. Vaikka digitalisaatio on mullistanut maailman, demokratian alalla innovaatioita on nähty vähän.

Digitalisaatioon ja sosiaaliseen mediaan on liitetty viime vuosikymmeninä vahva demokratialupaus. Internetin ajateltiin helpottavan tiedon saatavuutta ja ajatustenvaihtoa tavalla, joka mullistaisi myös osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Viime aikoina mediaympäristön murroksen on kuitenkin nähty suorastaan uhkaavan demokratian perustuksia. Yhteiskunnallinen keskustelu sosiaalisen median kanavissa on usein polarisoivaa, osin koska somealustojen toimintalogiikka on nimenomaan suosinut kärjekkäitä mielipiteitä.

Polis on avoimen lähdekoodin verkkoalusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa suurien ryhmien osallistuminen valitun aiheen käsittelyyn rakentavalla tavalla. Polis-keskustelussa osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä keskusteluun itse muotoilemiaan väitteitä muiden äänestettäväksi.

Edistyksellisen tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia. Näin voidaan löytää maastoa, josta ihmiset ovat samaa mieltä eripuraisuuden korostamisen sijaan.

”Yhteisten nimittäjien etsiminen mahdollistaa ihmislähtöisten ja helposti toteutettavien ratkaisujen löytämisen erilaisiin haasteisiin. Erimielisyyksien tunnistaminen puolestaan tuottaa ymmärrystä teemoista, joista tulisi luoda jatkokeskusteluja”, kuvaa Sitran johtava asiantuntija Joonas Leppänen.

Mahdollisuus vaikuttaa kysymyksenasetteluun omin sanoin erottaa Poliksen tavanomaisista kyselytyökaluista ja antaa aloitevaltaa osallistujille. Oma panos annetaan anonyymisti ja keskustelun sijaan äänestämällä eri väitteistä. Tämä voi madaltaa kynnystä osallistua yhteiskunnallisen debattiin.

DigiFinland toimii Sitran kumppanina alustan käyttöönotossa – ensimmäiset kokeilut hyvinvointialueilla

Sitra rahoittaa DigiFinlandin toteuttamaa kokeiluhanketta, jossa Polis-alustan käyttö mahdollistetaan Suomessa. DigiFinland on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio.

Alustan käyttöä kokeillaan vuoden 2023 aikana muutamalla hyvinvointialueella kokeiluissa, joiden tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alueen päätöksentekoon. Mahdollisuuksia kokeilla koko Suomen kattavaa Polis-keskustelua tarkastellaan kevään aikana.

”Etsimme DigiFinlandilla jatkuvasti Polis-alustan kaltaisia uusia kokeiltavia innovaatioita, joista voi myöhemmin muodostua yhtiön asiakkaille tarjottavia uusia hyödyllisiä palveluja”, kertoo asiantuntija Eetu Leppänen DigiFinlandilta.

Demokratia kaipaa uusia käyttöliittymiä – kansalaiset korostavat digitaalisia keinoja

Sitran viime syksynä julkaistu kyselytutkimus kertoo, että Suomessa päättäjät haluaisivat edistää kasvokkaisia läsnäoloon perustuvia osallistumistapoja. Kansalaiset puolestaan suosisivat anonyymejä ja digitaalisia osallistumisen välineitä. Polis voi parhaimmillaan vastata kansalaisten toiveeseen helposta, mutta vaikuttavasta tavasta osallistua.

”Suomi on sadassa vuodessa muuttunut yhteiskunnasta, jossa liikumme härkävankkureilla paikaksi, jossa lähes kaikki tieto on saavutettavissa älypuhelimella. Demokratian osallistumismahdollisuudet eivät kuitenkaan ole juuri kehittyneet – vaaleissa äänestämisen rinnalle on kehitetty vain muutamia osallistumistapoja”, Sitran Leppänen sanoo.

Taiwanissa Polis-keskustelu käsitteli alustatalousyritysten toiminnan sääntelyä

Poliksen on kehittänyt voittoa tavoittelematon yhdysvaltalainen järjestö The Computational Democracy Project. Alustan käyttöä on kokeiltu muun muassa Taiwanissa, Saksassa, Englannissa, Hollannissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Esimerkiksi Taiwanissa Polista on hyödynnetty muun muassa, kun haluttiin ratkaista, millä ehdoilla saarelle rantautunut alustatalouteen perustuva taksiyritys Uber saisi toimia. Keskustelun osapuolia olivat Uber-kuljettajiksi ryhtyneet, paikallisten taksiyritysten edustajat, halvoista uusista kyydeistä innostuneet kuin perinteisiä takseja suosivat taiwanilaisetkin.

Polis-keskustelun aikana konsensusta haettiin kysymyksistä kuten, täytyykö taksin olla aina keltainen, voiko myös Uber-taksi poimia matkustajan kadulta ilman tilausta applikaatiolla, tai koskevatko samat hinnoittelu- ja verotussäännöt kaikkia palveluntarjoajia.

Polis-keskustelusta nousi kannatusta taakseen saaneita näkemyksiä, jotka vaikuttivat Taiwanin hallinnon päätöksentekoon. Uber sai jäädä, mutta tiukennetuilla ehdoilla.

Lue lisää:

Polis – The Computational Democracy Project (englanniksi)

Lisätietoja:

Juho Ylä-Rotiala
Kehityspäällikkö
juho.yla-rotiala@digifinland.fi

Eetu Leppänen
Asiantuntija
eetu.leppanen@digifinland.fi