29.10.2020

Sähköisen asioinnin tukipalvelu – DVV:n Suomi.fi-palvelut tukevat organisaatioiden palveluprosesseja

DigiFinland käynnisti elokuussa entistä tiiviimmän yhteistyön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa. Yhteistyö on ollut käynnissä jo vuodesta 2018 lähtien. DigiFinlandin Sähköisen asioinnin tukipalvelu edistää sähköisten kansallisten Suomi.fi-tukipalveluiden tehokasta käyttöä sekä toiminnan digitalisointia sote-organisaatioissa. Työssä keskitytään kustannusten hillintään paremman yhteentoimivuuden kautta. Kehitystyö on jatkoa edellisessä sote- ja maakuntauudistuksessa kesken jääneelle rakenneriippumattomalle ICT-palveluiden muutostyölle.

”Meneillään on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sote-uudistuksen ICT-rakenneuudistushanke, tarkemmin Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välinein -hanke, jonka edistymistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi. Hyvinvointialueet ovat hakeneet rahoitusta kansallisille Suomi.fi-ratkaisuille, joihin me tarjoamme käyttöönoton tukea”, selventää Sähköisen asioinnin tukipalvelun palvelupäällikkö Anu Lehtonen.

Huomio tukipalveluratkaisuihin

Suomi.fi-palvelut tukevat organisaatioiden palveluprosesseja, joten tukipalveluratkaisut on tärkeää huomioida jo hyvissä ajoin. Erityisesti uusien ICT-sovellus tai asiointiportaalien hankintojen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa palveluprosessien huomiointi on tärkeää.

”Näin palvelut tukevat parhaiten järjestelmiä ja sähköisiä asiointipalveluportaaleja sekä niiden käyttöliittymien käytettävyyttä. Onnistuneet käyttöönotot vaativat etukäteissuunnittelua ja avointa vuoropuhelua, jotta saadaan oikeat ratkaisut tehokkaaseen käyttöön”, kertoo Lehtonen.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönottojen suunnitelmia ja edistymistä seuraamme Suomi.fi-palveluiden sote-käyttäjäryhmässä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Sote-organisaatioiden lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä myös ICT-sovellustoimittajien kanssa. Sähköisen asioinnin tukipalvelun hankeaika on vuoden 2021 loppuun saakka.

Uusia asiantuntijoita DigiFinlandilla

Projektipäälliköt Piritta Kärki ja Tero Mäkiranta ovat aloittaneet projektin parissa elokuussa 2020. Piritta odottaa hoitotyön puolelta tulleena sote-organisaatioiden kanssa tehtävää konkreettista yhteistyötä. Etenkin Suomi.fi-viestit-palvelu on Piritalle tuttu käyttöönottoprojektia vetäneenä entisen työnantajan palveluksessa ollessaan. Terolle tuttuakin tutumpaa ovat Suomi.fi-valtuudet sekä järjestelmätoimittajayhteistyö. Tero on työskennellyt aiemmin järjestelmätoimittajan palveluksessa ja muun muassa tukenut Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönottoja apteekeissa. Koko tiimi työskentelee asiakkaiden hyväksi kokonaisvaltaisesti ja odottaa palveluvalmiina asiakkaiden yhteydenottoja.