25.01.2021

Omaolossa otettu käyttöön integraatio Vihta-ajanvarausjärjestelmään

Omaolossa on otettu käyttöön integraatio Vihta-ajanvarausjärjestelmään, jonka tarkoituksena on tehdä koronanäytteenottoon ohjautumista sujuvammaksi niin asukkaan kuin sote-ammattilaisen näkökulmasta. Yhteistyökumppanina integraation toteutuksessa toimii Netorek Oy.

Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa

Vihta-integraatio otettiin käyttöön Omaolossa tuotantopäivityksessä joulukuussa 2020. Integraatiota rakennettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, joka toimi samalla Fimlab-laboratorioiden palvelualueesta ensimmäisenä pilottiorganisaationa.

”Ennen Vihta-integraation käyttöönottoa saattoi kestää useampi tunti, ennen kuin asukkaan lähete koronanäytteenottoon oli tehty ja asukas pääsi varaamaan näytteenottoaikaa”, kertoo Tampereen kaupungin Omaolon pääkäyttäjä Iina Laine.

”Nyt lieväoireiset asukkaat, joilla on koronaepäily, voivat Omaolon täytettyään itse valita, mihin aikaan ja minne kaupungin ja Fimlabin tarjoamiin pisteisiin he menevät näytteenottoon. Valinnan voi tehdä diginä Omaolon kautta ympäri vuorokauden ilman jonotusta puhelimessa”, Laine kertoo.

”Myös ammattilaisten käsittelyprosessi nopeutui hieman. Vihta-integraatio ei kuitenkaan yksinään poista sitä, että ammattilainen joutuu yhä kirjaamaan asiakkaalle lähetteen laboratorionäytteenottoa varten. Ammattilaisten tuleekin varautua lähetteiden nopeaan käsittelyyn. Tampere on ottamassa käyttöön robotin, joka jatkossa kirjaa automaattisesti asiakkaiden lähetteet” kertoo Laine.

Käyttöönottoprojekti tukee sote-organisaatioita

Kun uusi organisaatio haluaa käyttöönsä Vihta-integraation, käyttöönottoprojektissa ovat tukena DigiFinland ja Netorek Oy. Käyttöönottoprojektissa varmistetaan muun muassa integraation tekninen toimivuus, Omaolon palveluohjaukset ja tuotantovaiheen toimivuus.

”Vihta tarjoaa yhtenevän ja automatisoidun ajanvarausprosessin Omaolon piirissä oleville kunnille. Jos kyseessä on uutta toimintaa, jossa Vihta-ajanvarausjärjestelmää halutaan hyödyntää, on Vihta helposti käyttöönotettavissa myös kokonaan uutena järjestelmänä. Olemme tiiviisti mukana käyttöönotoissa ja koulutamme esimerkiksi pääkäyttäjät”, kertoo Netorek Oy:n asiakasvastaava Laura Åman.

”Käyttöönoton alkuvaiheessa pidettävät yhteistyöpalaverit ja yhteisen prosessin kuvaaminen olivat tärkeitä. Ennen käyttöönottoa tulee huolehtia viestinnästä sekä ammattilaisten koulutuksesta työprosessin muutoksiin liittyen”, pohtii Laine Tampereen kaupungilta.

”Yhteistyö käyttöönotoissa sujui lopulta hyvin, vaikka prosessi oli monelle osapuolelle uudehko. Olihan kaikilla selkeä yhteinen tavoite: nopeuttaa tamperelaisten pääsyä koronanäytteenottoon”, Laine kertoo.

Tutustu Omaoloon