24.03.2021

Omaolon suosituksia ja itsehoito-ohjeita voi nyt tallentaa Omakannan hyvinvointitietoihin

Omaolosta saatuja suosituksia ja itsehoidollisia ohjeita voi nyt tallentaa Omaolon lisäksi Omatietovarantoon eli Omakannan hyvinvointitietoihin. Kun tiedot ovat tallessa myös Omakannassa, voi niitä hyödyntää osana muita Omakannan terveys- ja hyvinvointitietoja.  

Tietojen päivitys Omatietovarantoon ei tapahdu automaattisesti, vaan ainoastaan käyttäjän luvalla. Ennen tietojen tallennusta käyttäjältä kysytään, haluaako hän tallentaa tietonsa Omaolon lisäksi kopiona Omatietovarantoon. Tallennuksen jälkeen Omaolon otsikkokentässä näkyy teksti ”Kopio tallennettu hyvinvointitietoihin Omakantaan”.

Omatietovarantoon voi tallentaa Omaolon palvelu- ja oirearvioiden suositukset ja ohjeet, pois lukien ammattilaisten hoitaman koronavirustaudin oirearvion sekä yleisen oirearvion.

Omakanta mahdollistaa omien hyvinvointitietojen seuraamisen

Hyvinvointitietoja voi tällä hetkellä tallentaa Omakantaan Omaolon oirearvioiden lisäksi myös DigitalWells-, Nightscout Connect- sekä Sensotrend Connect -sovelluksilla. Jatkossa sovelluksia on tulossa lisää käyttöön.

Omia hyvinvointitietoja seuraamalla voi itse tarkkailla esimerkiksi oman suorituskyvyn kehittymistä, havaita parantamisen paikkoja, ja pyrkiä ennaltaehkäisemään sairastumista.

Tulevaisuudessa Omakannan kautta voi myös antaa suostumuksen hyvinvointitietojen jakamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jolloin tietoja voidaan hyödyntää tarvittaessa palvelujen antamisen ja hoidon tukena.

Lisätietoja:

Leena Latva-Rasku, Omaolo-palvelun päätuoteomistaja
leena.latva-rasku@digifinland.fi

Hyvinvointitiedot Omakannassa
asiakaspalvelu@kanta.fi