04.07.2023

Blogi: DigiFinland tarjoaa vastauksia uuden hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin

Tuoreessa hallitusohjelmassa tuodaan painokkaasti esille digitalisaation mahdollisuudet ratkaisuna polttaviin ongelmiin lainsäädännön muutosten tukemana. Hallitusohjelmassa painotetaan lisäksi verkostomaista yhteistyötä, integraatioita, tiedolla johtamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Meillä nämä teemat ovat jo osa arkea ja tulevia kehityspolkuja.

DigiFinlandia ja sen ratkaisuportfoliota on rakennettu järjestelmällisesti kolme vuotta niin, että yhtiö on valmiina ottamaan lisää vastuuta ja viemään valtakunnallisesti skaalautuvia ratkaisuja ja käytänteitä tuotantoon. Meillä on näyttöjä erityisistä digitaalisista palveluista, joiden asukaspeitto on jo noin viisi miljoonaa. Tällaisia palveluita ovat Omaolo-, Päivystysapu 116117 -palvelu ja voimakkaassa kasvussa oleva uusi Sähköinen perhekeskus -palvelu. Nämä palvelut lisäävät yhdenvertaisuutta ja tuottavat käyttäjäorganisaatioilleen hyötyjä sekä säästöjä.

Johdamme ja koordinoimme lukuisia verkostoja, joissa korostuvat yhteiskehittäminen sekä tiedon jakaminen ja hyödyntäminen. Virta-hankkeessa olemme päässeet hyvään alkuun tiedon yhdenmukaisuuden luomisessa. Tämä helpottaa hyvinvointialueiden vertailua ja johtamista. Loimme asiakkaidemme toiveesta ns. Sote-tarve-näkymän Tietojohtaja-alustallemme, joka on tällä hetkellä käytössä 22/23 omistaja-asiakkaistamme. Palvelu täydentää näin aluksi neljän tietolähteen verran asukkaita koskevan palvelutuotannon suunnittelu- ja ennakointimahdollisuutta.

Integraatiot ja api-kyvykkyydet ovat olleet tärkeä osa omaa kehitystyötämme ja olemme niiden avulla varmistaneet yhteen toimivuuden ja avoimuuden kaikin tavoin. Käynnissä olevia hankkeita ovat lisäksi hyvinvointia tukeva Hyte-kokonaisuus ja Työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin työkalu. Kannamme vastuuta toimintamme ja palveluidemme laadusta. Tästä erityisenä merkkinä on Omaolo-palvelun saama MDR-sertifiointi, joka osoittaa palvelun turvalliseksi lääkinnälliseksi laitteeksi, ensimmäisten joukossa Suomessa. Sähköisen arkistointipalvelun arvioidaan vähentävän robotiikan avulla noin tuhat järjestelmää. Samalla palvelu mahdollistaa vanhojen tietojen käytettävyyden Kanta-arkiston kautta.

Edistämme päivittäin julkisen ja yksityisen sektorin hyvää kumppanuutta sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvän osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Liiketoimintamallimme perustuu laajaan ja monipuoliseen kumppanuuteen yksityissektorin kanssa. Näin paras mahdollinen osaamispääomaa tuo keskitettynä hyötyjä toimintakentässämme.

DigiFinland voi myös auttaa merkittävien kansallisten ratkaisujen pilotoinnissa ja ratkaisujen nopeassa skaalaamisessa. Voimme olla apuna myös kansallisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyösopimusten (T&K&I) laatimisessa yritysten ja hyvinvointialueiden kanssa.

Määrätietoinen digitaalisten palveluiden käyttöönotto yhdistettynä toimintatapojen ja prosessien muuttamiseen tuo hyötyjä jo lyhyelläkin aikavälillä. Visiomme “sujuva ja yhdenvertainen Suomi” tukee vahvasti hallitusohjelman teemaa “Vahva ja välittävä Suomi“.

Mirva Antila toimitusjohtaja DigiFinland

Mirva Antila
Toimitusjohtaja
DigiFinland