14.09.2020

Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto käynnistyi

Torstaina 3.9.2020 kokoontui ensimmäisen kerran Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto. Verkon välityksellä järjestettävän kokouksen osallistujina olivat tulevien sote-maakuntien itse nimeämät verkoston jäsenet. Verkostossa on mukana edustus jokaisesta sote-maakunnasta. Jatkossa verkosto kokoontuu kolmen viikon välein.

Verkoston avulla koordinoidaan niin sote-alueiden välistä kuin kansallisten toimijoiden ja sote-alueiden välistä yhteistyötä osana kansallista tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan Toivo-ohjelmaa. Verkostolla tuetaan sote-rakenneuudistuksen alueellisen valmistelun johtamisen ja ohjauksen osa-alueen tavoitteiden toteutumista. Yhteistyön avulla mahdollistetaan sote-maakunnille vaikuttaminen ja kansalliseen kehitystyöhön osallistuminen.

”Verkostossa haemme asioille yhteistä näkyä ja varmistamme tietojohtamisen ratkaisujen ja tietosisältöjen kansallisen yhtenäisyyden. Lisäksi verkostossa haetaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Yhteistyöllä päästään tavoitteisiin”, kertoo verkoston toiminnasta vastaava hankepäällikkö Elina Välikangas.

Lue lisää

Verkostotapaamisen esitysmateriaali

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma sote-maakuntien tukena

Virta-hanke