20.12.2022

Tays Unipoliklinikka: Kustannustehokkuutta toimintatapojen muutoksella ja Suuntima-palvelulla 

Toimintatapojen uudistaminen johti Tays Unipoliklinikalla kustannustehokkuuteen sekä hyötyihin niin poliklinikan ammattilaisille kuin asiakkaille. Marraskuussa Tays Unipoliklinikka sai Lääkäriliiton laatupalkinnon suunnitelmallisesta uniapneapotilaan hoitoprosessin uudistamistyöstä. Palkinto myönnettiin Tays Unipoliklinikalle ansiokkaasta uniapneapotilaiden huomioonottamisesta ja tiimityötä tukevien toimintatapojen uudistuksesta. Uusien toimintatapojen jalkaannuttamisen tukena hyödynnettiin DigiFinlandin Suuntima-palvelua (nykyinen Omasuuntima), jonka avulla tunnistetaan asiakkaalle asiakkuus. 

Tays Unipoliklinikalla tunnistettiin niukkojen resurssien ja lisääntyneiden potilasmäärien tuomat haasteet. Alkutilanteessa Tays Unipoliklinikan olemassa olevat ammattilaisresurssit eivät riittäneet vastaamaan kasvavaan potilasmäärään. Toimintatapojen muutos oli välttämätön. Kantavana ajatuksena muutoksessa oli asiakassegmentointi, jolla pystytään takaamaan potilaalle riittävä ja tilanteen huomioonottava hoito. Asiakassegmentoinnin apuvälineenä hyödynnettiin Omasuuntima-palvelun aiempaa Suuntima-versiota. 

 ”Omasuuntima-palvelu pohjautuu aiemman Suuntima-version ideologiaan, ja ytimessä on ajatus sellaisen palvelupolun suunnittelusta, joka ottaa huomioon kunkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen. Asiakkaan oman tilanteen kartoittamisella voidaan Omasuuntiman avulla tunnistaa asiakkuus ja sen avulla puolestaan määrittää asiakkaalle sopivin palvelupolku”, tiivistää Omasuuntima-asiantuntija Annukka Ruokolainen.   

Keskeisenä osana toimintatapojen uudistusta Tays Unipoliklinikalla olivat digitaalisten ja robotiikkaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto.  Suuntima-palvelu otettiin poliklinikalla käyttöön asiakkuuksien segmentointiin joulukuussa 2019. Palvelun avulla asiakkuudet ryhmitellään potilaan tilanteen haastavuuden ja potilaan omakohtaisten voimavarojen mukaan. Palvelun asiakkuuksia ovat omatoimiasiakkuus, yhteistyöasiakkuus, yhteisöasiakkuus ja verkostoasiakkuus. Suuntiman käytön myötä havaittiin, että 95 % potilaista kuului omatoimiasiakkuuteen. Uniapneapotilaalla omatoimiasiakkuus tarkoittaa digiseurannan toteuttamista, joka sitoo ammattilaisresursseja vain vähän. Näin ammattilaisille jäi enemmän aikaa keskittyä niihin 5 prosenttiin potilaista, joiden tilanteessa tarvittiin enemmän ammattilaisresursseja. 

Toimintatapojen muutoksen ja Suuntima-palvelussa tehtävän asiakkuuksien segmentoinnin avulla vastaanottokäynnit lyhenivät, ja niukkoja resursseja pystyttiin hyödyntämään paremmin. Samalla sekä potilaiden että ammattilaisten tyytyväisyys parani. Nykyisin Tays Unipoliklinikalla pystytään hoitamaan huomattavasti enemmän potilaita kuin esimerkiksi vuonna 2018.  

”Tays Unipoliklinikalla tehty asiakkuuksien segmentointi Suuntima-palvelun avulla osoittaa sote-segmentoinnin hyödyt. Unipoliklinikan onnistumisen menestystekijöinä voidaan nähdä esihenkilöiden selkeä tavoite ja visio siihen pääsemisestä sekä johdon sitoutuminen. Organisaatioissa tuleekin olla selkeä tahtotila ja tavoitteet, jotta segmentoinnista saadaan suurin hyöty. Omasuuntima-tiimi auttaa mielellään sote-organisaatioita käytön ja käyttöönottojen edistämisessä, jotta Omasuuntiman hyödyt voidaan saavuttaa parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Omasuuntima-asiantuntija Annukka Ruokolainen. 

Lue lisää Omasuuntima-palvelusta täältä.

Lisätietoja:  

Annukka Ruokolainen  

annukka.ruokalainen(at)digifinland.fi  

Asiantuntija, Omasuuntima