15.11.2019

Keskiössä yli 75-vuotiaiden sote-palvelut – SoteDigi Oy:n ja Kainuun soten tietojohtamisen pilottiprojektin loppuraportti julkaistu

SoteDigi Oy toteutti sote-järjestäjän tietojohtamisen pilottiprojektin yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) kanssa touko-syyskuussa 2019. Pilottiprojektin loppuraportti on nyt julkaistu. Lopputuotoksena projektissa on kokonaisnäkymä yli 75-vuotiaiden kainuulaisten sote-palveluiden käytöstä ja palvelukäyttöön liittyvistä kustannuksista yli toimiala- ja kuntarajojen.

Tietoa sote-palveluista ja kustannuksista

Projektin tulokset tarjoavat tietoa yli 75-vuotiaiden henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon keskimääräisistä kustannuksista asukasta ja asiakasta kohden. Lisäksi vertailutietoa saatiin eri asiakasryhmien palvelukäytöstä ja toteutuneista kustannuksia palveluittain.

”Toteutimme myös koneoppimisen keinoin ennustemallin, joka tunnisti 86 prosentin tarkkuudella henkilöt, jotka ovat riskissä ohjautua 12 kuukauden kuluttua säännöllisiin palveluihin”, kertoo SoteDigin hankejohtaja Jaakko Pentti.

”Pilotin toimintamalli osoittautui tehokkaaksi. Voimme hyödyntää saatuja tuloksia oman toimintamme tehostamisessa, ennakoinnissa, palvelujen suunnittelussa ja strategian laadinnassa”, kertoo Kainuun soten kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen.

Toistettavissa organisaatioriippumattomasti

Pilotissa käytössä ollut toimintamalli on toistettavissa organisaatioriippumattomasti myös muissa asukas- ja asiakasryhmissä kuten lasten ja nuorten palveluissa.

”Halusimme tuottaa tietosisällöllisesti ja teknisesti mahdollisimman yleisluontoisen mallin, joka on toistettavissa kansallisesti. Tässä onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti”, kertoo SoteDigin kehityspäällikkö Elina Välikangas.

”Tosin jatkokehittämistäkin tarvitaan vielä, sillä esimerkiksi ulkopuolelta ostettavien palveluiden tiedonsaannissa on vielä haasteita, Välikangas pohtii.

Lähtökohtana sosiaali- ja terveystietojen toisiokäytön laki

Lähtökohtana projektille oli 26.4.2019 hyväksytyn sosiaali- ja terveystietojen toisiokäytön lain, eli toisiolain, ja sen tietojohtamisen pykälän soveltaminen sekä testaaminen. Projektin aikana tuotettiin käsitemallit, joiden yhteyteen tallennettiin käsitteiden kuvaus- ja lähdetietoja esimerkiksi väestöön, palveluihin, palvelukäyttöön ja kustannuslaskentaan liittyen. Käsitemalleista tuotettiin tietomalleja pilotissa rakennettuun tietovarantoon.

Loppuraportti kokoaa havainnot ja tulokset

Projektista saadut kokemukset ja lopputulokset on koottu loppuraportiksi. Raportissa kuvaillaan projektin kehitysprosessia, käytettyä metodiikkaa ja teknologiaa, varsinaista toteutusta sekä tietosisältöjä ja tuloksia. Lisäksi esille tuodaan projektiin liittyviä havaintoja ja suosituksia sekä pohdintaa liittyen uuteen toisiokäytön lakiin.

Tietojohtamisen pilotti SoteDigi Oy – Kainuun sote loppuraportti