25.10.2018

Yhteinen maakuntakierros vahvistaa yhdessä tekemisen meininkiä

SoteDigin ja Vimanan edustajat ovat tavanneet yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan vastuuhenkilöiden kanssa maakuntavalmistelijoita lokakuussa. Tapaamiset jatkuvat vielä marraskuun puolelle.

Tapaamisten teemana on tiedonvaihto ja tilannekatsaukset puolin ja toisin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

Tapaamiset on todettu kaikkialla hyödyllisiksi, sillä erityisesti muutoksessa yhteistyön merkitys korostuu. Keskusteluissa on tullut kehittämisehdotuksia, ja niissä on myös jaettu hyviä käytäntöjä.

SoteDigin asukaspalveluista kiinnostusta on herättänyt Omaolo, jonka koekäyttö on menossa ja jonka valtakunnallinen levittäminen alkaa vuoden 2019 alkupuolella.

Yhteisistä huolenaiheista esille on noussut muun muassa valtakunnallisten toimijoiden keskinäinen työnjako ja kokonaisuuden johtaminen. Kehittämistyötä tehdään monella sektorilla, joten kokonaisuutta pitää hallita keskitetysti.

Yhtä mieltä ollaan siitä, että digitalisaatiossa on mahdollisuus, joka pitää osata hyödyntää täysimääräisesti. Samoin yhteisiä tapaamisia toivotaan jatkettavan.

-Palaute on ollut positiivista tai erittäin positiivista. Kentältä tuleva viesti vahvistaa sitä tunnetta, että olemme tehneet asioita oikein, kertoo melkein kaikissa maakuntatapaamisissa mukana ollut SoteDigin toimitusjohtaja Harri Hyvönen.

Maakuntatapaamisten antia voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteella #maakuntakierros.