07.10.2022

Vanhojen asiakas- ja potilas­tietojen arkistoinnin ratkaisun yhteis­työkumppani on valittu

DigiFinland on kilpailuttanut ratkaisun, jonka avulla asiakas- ja potilastietoja voidaan arkistoida vanhoista, käytöstä poistuneista sote-toimijoiden ja tulevien hyvinvointialueiden järjestelmistä Kanta-palveluun. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Digia, jonka robotiikkaan perustuva palvelukonsepti mahdollistaa tietojen hakemisen sadoista erilaisista järjestelmistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita velvoittaa arkistointilaki, jonka piirissä olevia asiakas- ja potilastietoa on toistaiseksi säilytettävä pysyvästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakastietoja on tallennettuna lukuisiin eri tietojärjestelmiin, joita ylläpidetään ainoastaan arkistointia varten. Asiakas- ja potilastietojen arkistoinnin ratkaisu tuo järjestelmien ylläpitäjille merkittävät taloudelliset säästöt, kun pelkässä arkistointikäytössä olevat järjestelmät voidaan tiedonsiirron jälkeen ajaa alas. Kilpailutetun sopimuksen arvo on 2,85 miljoonaa euroa.

”DigiFinland kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Tunnistimme vanhojen tietojen arkistointiin liittyvän haasteen ja lähdimme hakemaan ratkaisua, jolla voidaan siirtää noin 850:n käytöstä poistuneen järjestelmän tietoja kansalliseen vanhojen tietojen arkistoon”, kertoo DigiFinlandin kehitysjohtaja Jenny Vuollet.

Kilpailutuksen myötä yhteistyökumppaniksi valikoitui Digia, jonka robotiikkaan perustuva palvelukonsepti tulee keräämään arkistointia vaativat asiakastiedot vanhentuneista järjestelmistä, ja siirtää ne määrämuotoisena kansalliseen Kanta-palveluun.

Arkistoinnin hyödyt ovat moninaisia, selvää on, että pitkällä tähtäimellä se tuo kustannussäästöjä, lisää tietojen käytettävyyttä ja parantaa tietoturvaa.

”Vanhojen tietojen arkistointi on osa kansallista ICT-muutosohjelmaa ja DigiFinland haluaa tarjota hyvinvointialueille ratkaisun tähän. Arkistointi ei vain tuo kustannussäästöjä, vaan se myös parantaa tietoturvaa ja lisää tietojen käytettävyyttä”, Vuollet jatkaa.

Hankkeen valmistelutyöt ovat käynnistyneet ja palvelu on uusien hyvinvointialueiden käytettävissä tulevien vuosien aikana.

Lisätietoja:

Lisätietoja:
Jenny Vuollet
Kehitysjohtaja
DigiFinland
jenny.vuollet(a)digifinland.fi