18.08.2023

Vanhan sote-järjestelmän ylläpitokustannus on arviolta 60 000 euroa vuodessa

Vanhojen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien ylläpitokustannus on kuukausitasolla arviolta noin 5000 euroa ja vuositasolla 60 000 euroa.

Hyvinvointialueilla on tunnistettu olevan arviolta 850 arkistoitavaa järjestelmää tai tietokantaa. Kyseisten järjestelmien tietoja ei kuitenkaan ole arkistoitu, ja niistä aiheutuu alueella turhia kuluja. Huolehtimalla vanhojen sote-tietojen arkistoinnista hyvinvointialueet voivat säästää merkittävästi sote-järjestelmien ylläpitokustannuksista ja vapauttaa näin varoja suurempaa arvoa tuottaviin toimintoihin.

DigiFinlandin Sähköinen arkistointi -palvelu tukee asiakasorganisaatioita vanhojen sote-tietojen asianmukaisessa ja tietoturvallisessa arkistoinnissa. Arkistointipalvelua voidaan hyödyntää koko arkistointiprosessiin eli suunnittelusta arkistoon tallennukseen. Palvelua voidaan myös käyttää vain yksittäiseen arkistointiprosessin vaiheeseen.

Vanhojen sote-tietojen arkistoinnin hyötyjä ovat muun muassa:

Järjestelmien ylläpitokustannusten vähentyminen. Vanhoja järjestelmiä ei jatkossa tarvitse ylläpitää tietovarantoina.

Tiedon käytettävyyden parantuminen. Nyt tieto on pirstaloitunutta ja vaikeasti hyödynnettävää. Arkistoinnin jälkeen tiedot ovat haettavissa kootummin yhdestä paikasta.

Tietoturvallisuuden parantuminen. Vanhoissa järjestelmissä piilee riski puutteille esimerkiksi tietoturvapäivityksissä.

Lakisääteisen velvoitteen täyttyminen. Arkistoinnin avulla hyvinvointialue täyttää lakien ja asetusten velvoitteet.

Lue lisää:

Tutustu palvelun sivuihin täällä.