19.12.2019

Valtion omistamat erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistetään valtakunnalliseksi yhtiöksi 1.2.2020

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämistä valtakunnalliseksi yhtiöksi. Asia on käsitelty ja hyväksytty molempien yhtiöiden hallitusten kokouksissa ja yhtiökokouksissa. Liiketoimintakauppasopimus koko Vimana Oy:n liiketoiminnan myymisestä SoteDigi Oy:lle on allekirjoitettu 19.12.2019. Liiketoimintakauppa tulee voimaan 1.2.2020, jolloin Vimana Oy:n omistus- ja hallintaoikeus liiketoimintaan siirtyvät SoteDigi Oy:lle.

SoteDigi Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhdistetyn yhtiön toimiala muodostuu SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n toimialoista. Syntyy uusi valtakunnallinen toimija, jonka kautta toteutetaan yhtiöiden tällä hetkellä toteuttamia tehtäviä sekä uusia hallitusohjelman tavoitteita tukevia tehtäviä.

Yhtiöiden tehtäväkuvaa kehitetään uuden hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Jatkossa valtakunnallisen yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta. Yhtiö edistää myös tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta tulevaisuuden digitalisaatiohyötyjen mahdollistamiseksi.

Lisätietoa:

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämistä valtakunnalliseksi yhtiöksi

Harri Hyvönen, SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja, harri.hyvonen@sotedigi.fi

Kalle Toivonen, Vimana Oy:n toimitusjohtaja, kalle.toivonen@vimana.fi