21.06.2022

Uusia ominaisuuksia Hoidonperusteet.fi-palveluun

Terveydenhuollon ammattilaisia hoidon tarpeen arvioinnissa tukeva Hoidonperusteet.fi-palvelu sai uusia ominaisuuksia 21.6.2022. Päivityksen myötä palvelusta löytyy myös kuntakohtaisia palvelupaikkoja, joihin ammattilainen voi ohjata asukkaan hoidon tarpeen arvioinnin päätteeksi.

Päivityksen jälkeen Hoidonperusteet.fi-palvelusta löytyy kansallisten kiireellisen hoidon perusteiden lisäksi sote-palveluiden yhteystietoja. Ominaisuus auttaa ammattilaista löytämään asukkaalle sopivimman palvelupaikan hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Näin hoidon tarpeen arviointiin ja ohjaukseen tarvittavat tiedot löytyvät vastaisuudessa yhdestä paikasta. Tiedot näkyvät palvelun etusivulla palvelupaikat-välilehdellä ja oirekorteilla alueelliset ohjeet -välilehdellä. Palveluiden kuvaukset ovat peräisin Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Suomi.fi-palvelutietovarannosta (PTV). Palvelupaikkojen tietojen oikeellisuudesta vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Hoidonperusteet.fi on ensimmäisiä palveluita, jossa Digi- ja väestötietoviraston palvelutietovarannosta poimitaan laajasti tietoja valtakunnalliseen käyttöön. Hoitopaikkatiedoissa voi olla virheitä ja puutteita, joita voidaan korjata saadun palautteen perusteella. Toiveena on, että palveluita käyttävät ammattilaiset antavat palautetta helposti uudella pikapalautetoiminnolla. Yhteistyötä tietojen saamiseksi ajantasaisiksi ja kattaviksi tehdään laajalla rintamalla.

”Toivomme palvelua käyttävien ammattilaisten antavan aktiivisesti palautetta palvelupaikkatietojen mahdollisista virheistä ja puutteista. Näin voimme välittää tiedon eteenpäin sairaanhoitopiireille ja kunnille. Myös kunta- ja sairaanhoitopiirien toimijoiden kannattaa tarkistaa tietojensa oikeellisuus palvelussa”, vinkkaa Hoidonperusteet.fi-palvelusta vastaava kehityspäällikkö Leena Koivumäki DigiFinlandilta.

Uudistukset eivät vaikuta hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävään lääketieteelliseen sisältöön, jota päivitetään säännöllisesti. Kunkin oirekortin viimeisin päivitysajankohta näkyy kortin tiedoista. Myös lääketieteellisestä sisällöstä voi jatkossa antaa pikapalautetta kunkin oirekortin alalaidasta löytyvillä painikkeilla. Palvelun lääketieteellisestä sisällöstä vastaavat kansalliset asiantuntijapaneelit, jotka tekevät päätökset mahdollisista muutoksista ja täydennyksistä. DigiFinland Oy koordinoi paneelien toimintaa.

Joulukuussa 2021 julkaistu Hoidonperusteet.fi on kiireellisen hoidon perusteiden ohjekirjasto verkossa. Kaikille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palvelu on avoin ja se on saatavilla kaikkialla Suomessa. Palvelusta on tavoitteena kehittää monipuolinen työkalu terveydenhuollon ammattilaisille, joka tukee ammattilaista hoidon tarpeen arvioinnissa ja oikean hoitopaikan valinnassa, alueelliset käytännöt huomioiden. Loppuvuodesta 2022 palveluun tulee mahdollisuus aluekohtaisiin tarkentaviin toimintaohjeisiin. Kehitystyötä tehdään jatkossakin yhdessä alueiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketieteellisen sisällön asiantuntijapaneeleiden kanssa, käytännön tarpeita kuunnellen.

*Hoidonperusteet.fi-palvelun sisältö pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön kansallisiin aikuisten ja lasten kiireellisen hoidon perusteisiin. DigiFinland koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta lääketieteellisen sisällön kehittämistä ja päivittämistä. Lääketieteellistä sisällöstä vastaavat kansalliset asiantuntijapaneelit. Paneeleissa on jäseninä sairaanhoitopiirien ja kuntien akuuttihoidon ammattilaisia sekä Hätäkeskuslaitoksen, Duodecimin ja tiettyjen erikoisalayhdistysten edustajia.