07.02.2019

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu Omaolo otettiin tuotantokäyttöön 6.2.2019

Omaolon ensimmäinen tuotantoversio terveyden- ja sosiaalihuollon arvioista julkaistiin 6.2.2019. Digitaalisen Omaolon oire- ja palveluarvion avulla asukkaat voivat luotettavasti ja helposti arvioida tarvettaan hoitoon tai apuun. Palvelu tuo olemassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukanavien rinnalle uuden sähköisen tavan asioida – ajasta ja paikasta riippumatta. Asukas saa juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluihin. Myös asukkaan elämäntilanteeseen sopivia kolmannen sektorin palveluita tarjotaan laajasti.

Palvelu voi esimerkiksi suositella asukasta ohjautumaan päivystykseen, sähköisen yhteydenoton pariin tai varaamaan ajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselta. Lisäksi palvelu voi antaa vastausten perusteella kotona toteutettavia hoito-ohjeita. Kaikki annetut tiedot voidaan tallentaa itselle myöhempää käyttöä varten. Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan, eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja käypä hoito -suosituksiin. Palveluarviot perustuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Palvelu edistää hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta ja lisää alueellista tasa-arvoa.

Omaolon ensimmäinen tuotantoversio sisältää terveydenhuollon oirearviot alaselkäkipuun ja -vammaan, virtsatietulehdukseen sekä hengitystietulehdukseen. Sosiaalihuollon palveluarviot taas sisältävät arvion henkilökohtaisesta avusta, arvion liikkumisesta kodin ulkopuolella sekä arvion omaishoitotilanteesta.

Palvelun sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana oirearvioiden osalta ja siihen luodaan kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia. Palveluun sisällytetään myös esitietolomakkeet neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveydenhuoltoa varten.

 

Omaolo.fi

 

Omaolo on uusi sähköinen julkisen sektorin sote-palvelu, jonka tavoitteena on tarjota suora ja jatkuvasti auki oleva väylä oman elämäntilanteen arviointiin, sähköiseen yhteydenottoon ja kommunikointiin oman alueen terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Palvelun kehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Jyväskylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Palvelu leviää myös uusille alueille vuoden 2019 aikana.