20.12.2022

Toivo-ohjelman webinaarissa kuultiin hyvinvointialueiden tietojohtamisen kehitystyöstä Virta-hankkeessa

Vuoden 2023 alusta toimintansa käynnistävät hyvinvointialueet valmistautuvat johtamaan tiedolla uuden järjestämislain mukaisesti. Tämä on tärkeä askel vaikuttavien ja laadukkaiden sote-palvelujen kehittämiseksi ja alueellisen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on myös, että hyvinvointialueilla käytettävä johtamisen sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tieto muodostuvat tietosisällöiltään yhteneviksi. Joulukuun Toivo-ohjelman webinaari kokosi linjoille runsaan joukon, yli 500 osallistujaa aiheen pariin.

Webinaarin aiheena oli ”Miten tiedolla johtaminen edistää hyvinvointialueiden strategista johtamista ja kansallista ohjausta”. Webinaarissa kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pohjanmaan alueen ja DigiFinlandin puheenvuoroja siitä, miten tiedolla johtamisen toimeenpano on edennyt ja millaisia tuloksia sote-tiedolla johtamisen, arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan toimeenpanoa toteuttavassa sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa on saatu. Toivo-ohjelmaa toteutetaan Virta- ja Valtava-hankkeissa.

Virta-hankkeen hankepäällikkö Elina Välikangas DigiFinlandilta kertoi webinaarissa hyvinvointialueiden tietojohtamisen kehitystyöstä Virta-hankkeen näkökulmasta aina hankkeen alkujuurilta tähän päivään.

”Työlle on luotu pohjaa jo edellisen hallituskauden valmistelun aikana osana vuoden 2018 sote-järjestämisen tietomallityötä. Hankkeen eteneminen ei olisi ollut mahdollista ilman pitkäjänteistä, laajaa sidosryhmäyhteistyötä alueiden edustajien ja kansallisten toimijoiden kanssa. Muun muassa alueiden edustajista koostuvan Virta-hankkeen tietojohtamisen verkosto ja asiasisältöjen kehittämistyöryhmät ovat olleet tärkeitä hankkeen edistymisen kannalta”, pohtii Välikangas.

Tähän saakka Virta-hankkeen aikana on valmistunut mm. vähimmäistietosisältöjen mukainen raportoinnin ja analytiikan käyttötapauskuvausten malli sekä sisällöt neljän ensimmäisen vähimmäistiedon osalta, vähimmäistietosisältöjen mukaiset käsitemallit, organisaatioriippumaton palveluluokitus ja tietosuojan sekä tietoturvan varmistava Virta-arkkitehtuuri.

”Mielenkiintoista alueellista tietojohtamisen kehitystyön näkökulmaa webinaarissa toi esille Pohjanmaan alueen tietojohtaja Pia Wik. Wik esitteli esityksessään hienoa tietojohtamisen kehityspolkua Pohjanmaalla ja kuvasi käytännön huomioita ja oppeja alueellisesta tietojohtamisen kehitystyöstä”, Välikangas kertoo.

Kuluneen syksyn aikana Virta-hankkeessa työ on keskittynyt sote-järjestämislain 29§:n mukaisen asetuksen valmisteluun lausuttavaksi ja lausuntapalautteen analyysiin. Lisäksi töitä on tehty raportoinnin ja analytiikan käyttötapausten testauksen parissa.

”Haluamme Virta-tiimin kanssa lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyötahoja, jotka ovat työhön tähän saakka osallistuneet. Valmistelutyö jatkuu vuonna 2023”, Välikangas sanoo.

Virta-hankkeessa valmistuneista sisällöistä löytyy lisätietoa digifinland.fi-sivuilta täältä.

Sote-tiedolla johtamisen, arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan toimeenpanoa toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelman Virta- ja Valtava-hankkeissa. Ohjelmassa varmistetaan, että kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tietopohja vastaa riittävällä tasolla hyvinvointialueiden johtamisen tietopohjaa.