09.01.2020

Töissä SoteDigillä: Integraatiot ja yhteentoimivuus -hankkeen hankepäällikkö Jenny Vuollet

Jenny Vuollet toimii SoteDigillä hankepäällikkönä Integraatiot ja yhteentoimivuus -hankkeessa. Ennen SoteDigiä Jenny on toiminut muutoskonsulttina ja hankejohtajana Pohjanmaan maakunnan ICT-valmistelussa. Työt SoteDigillä hän aloitti helmikuussa 2019.

Millaisia asioita kuuluu tavalliseen työpäivääsi?

Teen valtaosan töistäni etänä kotikonttorilla Vaasassa. Työpäivien sisältö on vaihteleva ja parasta onkin se, ettei minulla oikeastaan ole mitään tavanomaisia työpäiviä. Oikeastaan työpäivieni sisältö riippuu paljon siitä, olenko SoteDigin konttorilla Helsingissä vai kotikonttorilla; konttorilla päivät täyttyvät kokouksista, kun etäpäivät puolestaan painottuvat enemmän uuden oppimiseen, suunnitteluun ja hankkeen rutiinien pyörittämiseen.

Tällä hetkellä työn alla on ollut vanhojen tietojen arkistointiin liittyvä nykytilan kartoitus. Nyt vuodenvaihteen lähestyessä työt ovat liittyneet hyvin vahvasti tulevaisuuden suunnitteluun ja odotankin jo innolla, että pääsemme käynnistämään uusia asioita.

Kenen kanssa teet yhteistyötä?

Parasta SoteDigillä on se, että Sotedigin hankkeet perustuvat laajaan yhteistyöhön useiden eri sidosryhmien kanssa. Saan siis työssäni osallistua yhteistyöhön monien eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi vanhojen tietojen arkistoinnissa olemme tehneet aktiivista yhteistyötä Kelan ja Kansallisarkiston kanssa.

Asiakaslähtöisen ajattelun mukaisesti olemme myös aina tilaisuuden salliessa halunneet kuunnella kentän toiveita ja tarpeita kokonaisuuteen liittyen – koen, että nämä keskustelut ovat olleet erinomaisia varmistamaan, että kehittämämme ratkaisut ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisia. Sanomattakin on selvää, että teemme myös jatkuvasti SoteDigin sisällä hankkeiden välistä yhteistyötä.

Mikä on mielenkiintoisinta työssäsi?  

Työssäni on mielenkiintoista uuden kehittäminen. Digitalisaatio on mammutti, jota ei ainakaan sote-toimialalla syödä hetkessä, joten se on samanaikaisesti sekä mielenkiintoisinta että haastavinta. Uskon, että jakamalla mammutin järkevän kokoisiin paloihin, pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Mikä on haastavinta työssäsi?  

Olen tehnyt ison osan työurasta teollisuudessa, joten julkishallinnon päätöksenteon monimutkaisuus on välillä ollut haastavaa. Tekemistä ja halua asioiden edistämiseen kansallisesti riittää, mutta iso laiva kääntyy hitaasti – päätöksentekomekanismit ja ketterä kehitys eivät vielä aina kohtaa kaikilla tasoilla.

Miten haluaisit kehittää osaamistasi / SoteDigiä?

Vanhojen tietojen arkistoinnin osalta toivoisin, että pääsisimme tekemään tiedon arvonmäärittelyä, sillä kuten tiedämme, tietomäärät vain kasvavat tulevaisuudessa. Nykyinen ratkaisu, jossa kaikki sähköiset terveystiedot säilytetään pysyvästi, ei ole kestävän kehityksen näkökulmasta optimaalinen ratkaisu. Toivoisin siis, että löytäisimme kaikkien sidosryhmien näkökulmasta järkevän ratkaisun vanhojen tietojen arkistointiin.