25.10.2022

Tietojohtaja-palvelu tukena faktapohjaisessa päätöksenteossa

DigiFinlandin Tietojohtaja-palvelu on julkaistu. Tietojohtaja on tietoturvallinen ja kustannustehokas julkisen sektorin tietojohtamisen palvelu. Palvelu tukee DigiFinlandin omistaja-asiakkaiden tiedolla johtamisen kyvykkyyttä mahdollistamalla tietoon perustuvan päätöksenteon.

Tietojohtamisen keskeinen ajatus on, että tiedolla on merkittävä rooli organisaatioiden menestymisessä ja sillä pyritään lisäämään työn tehokkuutta sekä organisaatioiden suorituskykyä. Millaisia johtopäätöksiä tai päätöksentekoa tiedon on organisaation eri tasoilla tarkoitus tukea? Miten tieto tulisi esittää ja kenelle? Entäpä miten tietoa hyödynnetään strategisessa, taktisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa? Muun muassa näihin kysymyksiin Tietojohtaja-palvelu tarjoaa tukea.

Tietojohtaja-palvelu koostuu tietojohtamisen alustasta, sen päälle toteutettavasta tietojohtamisen ratkaisusta, palvelun käyttöönottotuesta ja sovittavan laajuisesta jatkuvan palvelun kokonaisuudesta.

Palveluratkaisu räätälöidään aina asiakastarpeiden mukaisesti

Tietojohtajan palveluratkaisu räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita.

”Oleellista on tunnistaa yhdessä asiakkaan kanssa ongelma tai ongelmat, joita halutaan ratkaista ja muodostaa selkeä kuvaus ratkaisumallista ja lopputuotoksista käyttötapauskuvausten avulla”, kertoo johtaja Jaakko Pentti.

Näin voidaan myös laskea tarvittavan investoinnin kustannukset ja tehdä lopullinen päätös palvelun käyttöönottoprojektista sekä jatkuvan palvelun laajuudesta.

Tietojohtaja-palvelua tarjotaan kaikille DigiFinlandin omistaja-asiakkaille. Palvelu on suunnattu erityisesti tietojohtamisen ammattilaisille ja organisaatioiden johdolle sekä päättäjille eri tasoilla.

Näkymä Tietojohtaja-palvelusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve -sisältökokonaisuus

Uutena käyttötapauksena on lokakuussa julkaistu sosiaali- ja terveydenhuollon tarve -tietosisältökokonaisuus, joka on suunnattu hyvinvointialueille. Kokonaisuuden toteutus perustuu avoimen datan tietolähteisiin ja noudattaa Virta-hankkeessa tuotettua vähimmäistiedon määritystä. Ensi vuonna palvelua laajennetaan väestön hyvinvointi ja terveys -sisältökokonaisuudella.

Lue lisää:

Tietojohtaja.fi >


Lisätietoja:

tietojohtaja@digifinland.fi

Jaakko Pentti, Johtaja
jaakko.pentti@digifinland.fi