27.01.2023

Tietojohtaja.fi on kokonaisvaltainen tietojohtamisen palvelu

DigiFinlandin Tietojohtaja.fi-palvelu on ratkaisu organisaation tietojohtamisen haasteisiin. Palvelu kattaa koko datatuotannon prosessin ja jatkuvan ylläpitopalvelun. Palvelu lanseerattiin syksyllä 2022.

Tietojohtaja.fi-palvelu mahdollistaa yhteiskäyttöisen datan tehokkaan hyödyntämisen ja minimoi tarvittavien erillisten integraatioiden määrän. Tietojohtaja.fi-palvelun yksi keskeisistä tavoitteista onkin mahdollistaa kansallisen datan tehokkaampi hyödyntäminen ja toisaalta edistää tietojen vertailukelpoisuutta sekä yhteismitallisuutta.

Tällä hetkellä Tietojohtaja.fi-palvelun kautta tuotetaan analytiikkaa esimerkiksi Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluista niiden käyttäjäorganisaatoille. Lisäksi Tietojohtaja-palvelua käyttäen on hyvinvointialueille (ml. Helsinki ja HUS) toteutettu vähimmäistietosisältömääritysten mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon tarve -toteutus avoimen datan tietolähteisiin perustuen.

Palvelussa käytössä on tietoturvallinen alustaratkaisu. Sen päälle rakennetaan kunkin asiakastarpeen mukainen toteutus. Tietojohtaja.fi-alusta on valmiiksi kilpailutettu, tuotannossa oleva tietoallas-tietovarastoratkaisu ja pitää sisällään kaikki tarvittavat teknologiat ja välineet lisensseineen. Käyttöönotto on tehty suoraviivaiseksi ja uuden ympäristön perustaminen tapahtuu valmiiden mallien kautta. Toteutustyö voidaan aloittaa heti.

”Lähtökohtana käyttöönotossa on aina tunnistaa asiakastarve. Toteutus kuvataan käsitemallin avulla käyttäen kohdealueen yleisesti käytössä olevaa termistöä. Termistö ohjaa myöhemmin tietovarastoon poimittavia tietosisältöjä. Lopputuotokset havainnollistetaan ja varmistetaan, että ne vastaavat käyttöönottoprojektille asetettuja tavoitteita”, kertoo johtaja Jaakko Pentti.

Kiinnostuitko?

Palvelu on tarkoitettu kaikille DigiFinlandin omistaja-asiakkaille (hyvinvointialueet, Helsinki, HUS, ministeriöt ja valtion virastot sekä näihin rinnastettavat muut kansalliset toimijat) toimialariippumattomasti.

DigiFinlandin kehitystiimi muodostuu muun muassa tietomallinnuksen, tietovarastoinnin, raportoinnin, palvelumuotoilun, tietoturvan ja tietosuojan sekä projektinhallinnan osaajista, jotka ovat tukena projektissa. Tarjoamme Tietojohtaja.fi-palvelua avaimet käteen -periaatteella, sisältäen tarvittavan ylläpitopalvelun. Palvelua voidaan räätälöidä asiakastarpeen mukaisesti ottaen huomioon asiakasorganisaation omat resurssit ja kyvykkyydet.

tietojohtaja.fi

Kysy lisää

tietojohtaja@digifinland.fi

Jaakko Pentti, Johtaja
jaakko.pentti(at)digifinland.fi
040 511 6953