18.11.2020

Tiedolla johdettua toimintaa pelastustoimeen

DigiFinlandissa on alkanut uusi Kansallinen tietojohtamisen ja tiedonhallinan alusta -projekti, jonka valtiovarainministeriö tilasi yhtiöltä. Projektissa toteutetaan tiedon keskitetyn koostamisen ja raportoinnin mahdollistava tekninen alustaratkaisu. Ensimmäinen alustan käyttöön ottava toimiala on pelastustoimi. Sisäministeriön pelastusosaston tilaamassa, pelastustoimelle toteutettavassa tiedolla johtamisen työvälineiden ja tiedonhallinnan edistäminen -projektissa toteutetaan alustan päälle raakatiedoista jalostetut valmiit, tiedolla johtamista palvelevat raportit ja visualisaatiot. Projektit toteutetaan eri rahoituskanavien takia hallinnollisesti erillisissä projekteissa.

Alustaprojektissa tuotetaan ratkaisu, joka tulee palvelemaan kansallisesti myös muita käyttötapauksia (esim. AuroraAI-ohjelma) ja siten edistämään tietojen yhteentoimivuutta sekä yhteiskäyttöä.

Pelastustoimen projektikokonaisuudessa tuotetaan konkreettinen tietojohtamisen ratkaisu. Visiona on muodostaa pelastustoimelle selkeät integroidut tietojohtamisen välineet, jotka tuottavat laadullisesti korkeatasoista tietoa kansallisesti. Ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden pelastustoimen valtakunnallisen ja alueellisen tason tarkasteluun sekä analysointiin. Sisäisessä käytössä se tukee tietojohtamista tarkemman organisaatiokohtaisen analyysin kautta sekä mahdollistaa jatkokehittämisen toiminnallisten tarpeiden pohjalta. Toteutettavassa projektissa tuotetaan toimenpiderekisteriin liittyviä tietotuotteita ja reaaliaikaisempi riskiruudukkototeutus. Ratkaisu parantaa tiedonhallintaa, tehostaa omalta osaltaan toimintaa ja mahdollistaa sen, että päätöksenteko perustuu saatavissa olevaan reaaliaikaiseen tietoon.

Projekteista ja niihin liittyvästä yhteistyökumppanuudesta valitun toimittajan Productivity Leap Oy:n kanssa vastaa DigiFinlandin projektipäällikkö Tero Kesäläinen.

Lisätietoa:

Tero Kesäläinen, projektipäällikkö, pelastustoimen tietojohtaminen ja tietojohtamisen alusta
tero.kesalainen@digifinland.fi
p. 0415318569