31.01.2022

Tekoälyn avulla ihmiskeskeisempi palveluverkko – kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI vaikuttaa yhä laajemmin

DigiFinland on hankkeellaan mukana AuroraAI-ohjelmassa myös vuonna 2022. Ohjelman tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli ja sitä tukeva teknologia palvelemaan sekä asukkaita että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioita. Avoimella lähdekoodilla, dokumentaatiolla, käyttöönottoprosesseilla ja käyttöönotoissa avustavilla työkaluilla madalletaan osaltaan organisaatioiden ja yhteiskunnan palvelujen kynnystä liittyä AuroraAI-verkkoon.  

AuroraAI-ohjelmassa on keväästä 2021 alkaen kehitetty kahta AuroraAI-verkkoa tukevaa ihmiskeskeisen tietojohtamisen käyttöliittymäratkaisua, AuroraAI-chatbotia sekä Mitä minulle kuuluu (MMK) -ratkaisua. AuroraAI-chatbot perustuu keskustelevan tekoälyn hyödyntämiseen asukkaan palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. MMK puolestaan tulee tarjoamaan pelillistettyjä tiedolla johtamisen työkaluja sekä asukkaille että organisaatioille. Käyttöliittymäratkaisujen toteutusta ja arkkitehtuuria on tehty tiiviissä yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.  

Ihmiskeskeinen ajattelumalli näkyy paitsi AuroraAI-hankkeen tuottamissa ratkaisuissa, myös kehitysvaiheen toimintatavoissa. Kehitystyötä on tehty yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa, mikä tarkoittaa, että tulevat loppukäyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan käyttöliittymäratkaisujen toimintoihin ja sisältöihin. Asiakasyhteistyö on ollut AuroraAI-ohjelman tavoitteiden kannalta arvokas etu, sillä sen avulla on jo varhaisessa vaiheessa päästy todentamaan ratkaisujen käyttökelpoisuutta. Samalla on ollut mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä ajantasaisen palautteen ja aidon käyttökokemuksen pohjalta.  

AuroraAI-chatbot-ratkaisuun perustuvia sovelluksia ollaan kehittämässä useiden yhteistyötahojen kanssa palvelemaan erityyppisissä elämäntilanteissa olevia ja erilaisia palveluja käyttäviä asukkaita. Yksi näistä sovelluksista on nimeltään Hytebotti, jota on kehitetty yhteistyössä Väestöliiton, Diakonissalaitoksen, Aseman Lapset ry:n ja HelsinkiMission kanssa. Hytebotti-sovelluksen tarkoituksena on palvella nuoria haastavissa elämäntapahtumissa.  

Chatbot-sovelluskehitysyhteistyötä tehdään myös Tampereen ja Kuopion kaupunkien kanssa. Tampereella rakennetaan International House Tampere (IHT) -chatbottia, jossa alueelliset työelämäpalvelut palvelevat aluksi kansainvälisiä henkilöasiakkaita. IHT-chatbotti auttaa Suomeen muuttaneita asukkaita työllistymisessä sekä yhteiskuntaan asettumisessa. Kuopiossa puolestaan kehitetään BusinessKuopio-chatbottia yrittäjille ja yrityksille suunnattujen kasvupalvelujen ympärille virtuaaliapuriksi sujuvaan asiointiin kaupungin kanssa.  

Pelillistettyjä tiedolla johtamisen ratkaisuja tarjoava Mitä minulle kuuluu (MMK) -ratkaisu on otettu ensimmäiseksi mukaan kirkon rippikoulutoimintaan. Kirkolle kehitetty kyselypelityyppinen sovellus käyttää nimeä Mun ripari. Sen protoversiota on testattu onnistuneesti kesän 2021 rippikoululeireillä, ja sitä pilotoidaan helmikuusta 2022 alkaen laajamittaisemmin vuonna 2022 järjestettävien rippikoulujen yhteydessä.   

MMK-ratkaisun erillinen kotinäkymä-sovellus tulee tarjoamaan käyttäjälle suosittelumekanismin kautta portin AuroraAI-verkkoon liittyneiden toimijoiden käyttäjäpalveluihin ja niiden ekosysteemeihin. Samalla kotinäkymä jäsentää tarjolla olevat yhteiskunnan palvelut käyttäjälle helposti hallittavaksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi. Myös MMK-sovellusperheen kasvu kiihtyy vuonna 2022, kun monistettavaa kyselypelitoiminnallisuutta sovelletaan uusiin käyttötapauksiin käyttöliittymäratkaisujen referenssitoteutuksissa. Toiminnallisuutta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös erillisissä AuroraAI-verkon piloteissa – esimerkiksi älyrahakekokeilussa. 

Lisätietoja

Pirkka-Matti Alanne, AuroraAI-hankkeen vetäjä, DigiFinland

pirkka-matti.alanne@digifinland.fi