08.02.2024

Tarmoa-palvelun pilotointi käynnistyy

Tarmoa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkopalvelu, jonka avulla hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä kansalaisten että ammattilaisten helposti saatavilla. Tarmoa-palvelun ensimmäistä kehitettävää toiminnallisuutta, eli palvelutarjotinta, pilotoidaan keväällä 2024 helmikuusta alkaen ainakin kymmenellä hyvinvointialueella.

Pilotoinnin tarkoituksena on kerätä asiakas- ja käyttökokemusta Tarmoa-palvelun loppukäyttäjiltä (asukkaat ja ammattilaiset). Pilotoinnin tavoitteena on myös selvittää, onko palvelu siinä vaiheessa, että palvelun uusien toiminnallisuuksien kehittäminen voidaan aloittaa ja edetä kohti käyttöönottoja. Tavoitteena on, että palvelun tuotantoversio olisi käyttöönotettavissa alueilla vuoden 2024 loppupuolella.

Tarmoa on DigiFinlandin kehittyvä palvelu, jonka kehitys rahoitetaan vuoteen 2025 asti Euroopan Unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Palvelun kehitys hankeaikana (2022–2025) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP). Palvelun toiminnallisuuksia ja sisältöjä kehitetään iteroiden RRP-hankerahoituksessa määriteltyjä tavoitteita, sekä alueiden ja DigiFinland Oy:n yhteiskehittämisen verkostossa määriteltyjä päämääriä kohden.

Haluatko lisätietoa Tarmoasta?

Lue lisää Tarmoasta täältä.

Tarmoa-asiantuntijat: tarmoa@digifinland.fi