01.03.2022

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi DigiFinlandin omistuksen laajentamisesta hyvinvointialueille

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien.

Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainvarainministeriö käy yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa neuvottelut osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä hyvinvointialueiden, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin kaupungin kanssa keväällä 2022.

DigiFinlandin omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta on käyty valmistelevia keskusteluja hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon kanssa. Keskustelujen jälkeen yhteinen tilannekuva on, että DigiFinlandille nähdään rooli hyvinvointialueiden ja valtion yhteisenä in-house-toimijana.
Tarkoituksena on, että valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus DigiFinlandista ja valtio luovuttaa enemmistöomistuksen vastikkeetta hyvinvointialueille. Omistuksen luovuttaminen edellyttää eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

Valtio pitää tärkeänä luoda edellytykset sille, että kaikki hyvinvointialueet voivat tulla mukaan ja hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja 1.1.2023 lukien. DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hyvinvointialueet ja valtio sidosyksikköaseman perusteella. Palvelujen tilaamista ja rahoittamista koskevat asiat sovitaan tilaajakohtaisesti yhtiön ja sen asiakkaiden kesken.

DigiFinlandista ei tässä vaiheessa käynnistetä erillistä lainvalmistelua. Sääntelytarvehankkeessa kartoitettiin vuonna 2021 vaihtoehtoja säätää DigiFinlandista ja sen tehtävistä. Hanke ehdotti etenemismalliksi ns. sote-järjestämislakimallia. Hyvinvointialue voi 1.1.2023 lukien hankkia sote-järjestämislain puitteissa asiakkaalle annettavia digitaalisia sote-palveluita DigiFinlandilta sopimukseen perustuen. Palveluihin voi sisältyä julkisia hallintotehtäviä, mutta ei julkisen vallan käyttöä.

DigiFinland ja sen erityistehtävä säilyy monialaisena. Yhtiö kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinlandin ylläpitovastuulla on tällä hetkellä kaksi kansallisesti merkittävää asukkaiden sote-palvelua (Omaolo-palvelu ja Päivystysapu 116117 -palvelu). DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluita vaiheistetusti tuotantoon.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 430, salla.kalsi(at)gov.fi
Johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 146, minna.saario(at)gov.fi
Hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö, p. 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Tutustu tarkemmin:
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 1.3.2022

Lähde:
Valtioneuvoston kanslian tiedote 132/2022, 1.3.2022