25.02.2022

Suuntima-palvelun jatkokehitystyö on käynnistynyt ripeästi

DigiFinlandille Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 1.1.2022 siirtynyt Suuntima on kysymyksiin perustuva menetelmä ja digitaalinen palvelu, jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä vastaanoton tai sairaalahoidon yhteydessä. Käytön yhtenä tavoitteena on löytää asiakasta mahdollisimman hyvin tukeva palvelupolku. Suuntimassa yhdistyvät asiakkaan arvio omista voimavaroistaan ja ammattilaisen arvio tilanteen haasteellisuudesta. Tämän perusteella asiakkaalle muodostuu yksi neljästä Suuntimassa määritellystä asiakkuustyypistä.

Suuntiman avulla sosiaali- ja terveydenhuollon rajalliset resurssit voidaan jatkossa kohdentaa nykyistä paremmin valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Suuntima kehitettiin Kurkiaura-hankkeessa Pirkanmaalla ja sen on tuottanut Hämeenmaan Sydänpiiri. Hankkeen jälkeen Suuntimaa ylläpiti ja jatkokehitti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Suuntiman siirto DigiFinlandille tehtiin onnistuneesti vuodenvaihteessa, ja Suuntiman kehitystyö on käynnistynyt sen jälkeen varsin reippaasti. Heti vuoden 2022 alusta alkaen DigiFinlandilla aloitti kolmihenkinen Suuntima-tiimi, joka tukee alueita ja organisaatioita Suuntiman käyttöönotoissa ja käytössä. Lisäksi tiimin tehtävänä on viedä eteenpäin Suuntiman tuotekehitystä sekä teknisesti että sisällöllisesti.

Suuntiman hyödyt saavutetaan toimintaa muuttamalla, joten organisaatioiden toimintamallien ja prosessien kehittäminen on keskeinen osa Suuntiman käyttöönottoa. Tällä hetkellä Suuntima on tuotantokäytössä Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa. Uusia käyttöönottoja edistetään jo kuluvan kevään aikana Kanta-Hämeen, Helsingin kaupungin ja Itä-Uudenmaan kanssa. Suuntiman käyttöönotosta ovat lisäksi kiinnostuneita useat muut alueet.

Kehitystyötä tehdään vahvasti yhteistyössä Suuntimaa käyttävien alueiden kanssa. Ensimmäinen palvelun kehitysryhmä on jo ehtinyt pohtia ja priorisoida tulevan Suuntima-version ominaisuuksia. DigiFinlandin tekninen kehitysryhmä aloittaa uuden Suuntima-version kehittämisen näillä näkymin huhtikuun alkupuolella, kun kilpailutus asiantuntijaresurssien hankinnasta on saatu valmiiksi. Tätä ennen aloitetaan kuitenkin jo uuden käyttöliittymän kehitys käyttöliittymäasiantuntijoiden kanssa.

Kehitystyön tavoitteena on kehittää Suuntimasta digipalvelu, joka toimii hyvin myös mobiilikäytössä. Tämänhetkisen tuotekehityssuunnitelman mukaisesti loppuvuodesta julkaistavassa Suuntiman uudessa versiossa on mahdollistettu myös asiakkaan etäkäyttö vahvan tunnistautumisen kautta. Uudella ominaisuudella halutaan tarjota asiakkaalle mahdollisuus vastata rauhassa Suuntimassa oleviin kysymyksiin ennen varsinaista vastaanottoa. Myös tämän uudistuksen myötä säilyy Suuntiman varsinainen ideologia, jossa asiakas ja ammattilainen yhdessä arvioivat asiakkaan palvelupolun suunnan.

Lisätietoja

Annukka Ruokolainen 

Asiantuntija, Suuntima 

annukka.ruokolainen@digifinland.fi