08.05.2023

Blogi: Suomalainen terveydenhuolto tarvitsee yhteistyötä

Suomalaisen terveydenhuollon kriisi ei ole voinut jäädä keneltäkään huomaamatta. Hoitojonot kasvavat, terveydenhuoltohenkilöstö kuormittuu suureksi kasvaneen taakan alla ja henkilöstöä ei ole riittävästi hoitamaan potilaita. Lisäksi uusien hyvinvointialueiden rahoituspohja ei riitä kaikkien alueille asetettujen velvoitteiden hoitamiseen.

Suomalaisen terveydenhuollon tulisi pystyä hoitamaan kaikki maan 5.6 miljoonaa asukasta. Määrä on suuri, mutta samaan aikaan Eurooppa-tasolla niin pieni, että kannattavat ratkaisut voidaan löytää yhdessä. Aikaa ja resursseja ei kannata käyttää kyräilyyn ja saatikka kampittamiseen. Energia on syytä suunnata yhteisen hyvän tekemiseen. Yhdessä tekemistä ei estä terve kilpailu, vaan se kirittää aina vaan parempaan.

Julkinen tai yksityinen sektori ei yksin ratkaise Suomen terveydenhuollon ongelmia. Molempia tarvitaan ja molemmille on paikkansa. Yksityisellä puolella on taitavaa innovointia ja ketterää osaamista prosessien sujuvoittamisessa. Julkinen puolestaan kantaa suurimman vastuun kompleksisista ongelmista ja kaikkein kalleimmista hoidoista.

Eri hallituskausilla on nähty hieman erilaisia painotuksia julkisen ja yksityisen väliseen työnjakoon ja rooleihin. Käytössä olevien ratkaisujen ja prosessien täytyy olla joustavia, jotta ne ovat hyödyllisiä tilanteessa kuin tilanteessa. Uuden rakentaminen alusta alkaen neljän vuoden välein ei ole kestävää tai kustannustehokasta.

DigiFinland on julkisomisteinen erityistehtävä yhtiö, joka tuottaa palveluita ja ratkaisuja omistaja-asiakkailleen. Olemme osa asiakkaidemme ekosysteemiä ja kytkeydymme valittuun palvelukokonaisuuteen joustavasti. Asiakkaamme voivat ja osittain ovatkin ulkoistaneet osan toiminnastaan yksityiselle toimijalle, joka asemassaan käyttää meidän tuottamiamme palveluita ja mahdollisesti kytkee niitä osaksi omia prosessejaan. Olemme näissä tilanteissa yhdessä luomassa sujuvaa arkea.

Omassa toiminnassaan DigiFinland käyttää palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa lukuisia kaupallisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä, saammehan näin monipuolisen kokemuksen asiakkaidemme hyödyksi.

Käymme jatkuvasti vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Haluamme rikastaa tarjoamaa ja välttää päällekkäistä tekemistä. Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluiden kehittämisen yhteydessä olemme käyneet useita keskusteluita suurien kotimaisten terveystoimijoiden kanssa yhteistyörajapintojen tunnistamiseksi ja tiedon jakamiseksi siitä, mitä kenelläkin on tulevaisuuden tiekartalla. Nämä hedelmälliset keskustelut ovat mielestäni antaneet molemmille osapuolille mielenrauhaa omaan tekemiseen ja omiin valintoihin. Olemme tunnistaneet, että julkisen ja yksityisen tuottamia prosesseja on mahdollista nivoa yhteen kansalaisen sujuvan hoitopolun aikaan saamiseksi.

Tehdään se yhdessä!

Leena Soininen, Direktör, digitala tjänster och medicinsk direktör, DigiFinland

Leena Soininen
Johtaja, digitaaliset palvelut ja lääketieteellinen johtaja
DigiFinland