08.11.2018

SoteDigin hankeohjausryhmä aloitti toimintansa

SoteDigin hankeohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 6. marraskuuta. Ohjausryhmä koostuu kansallisten toimijoiden ja maakuntien edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii SoteDigin kehitysjohtaja Päivi Hokkanen.

Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi ohjausryhmän vastuut ja tehtävät.  Ohjausryhmän avulla varmistetaan tiedonkulku ja estetään päällekkäisen työn tekeminen digitalisaatiossa.

Yhteisenä tavoitteena on esteiden raivaaminen kansallisiin linjauksiin tai lainsäädäntöön.

Ohjausryhmälle annettiin myös tilannekatsaus yhtiön kolmesta hankekokonaisuudesta, asukkaan digipalveluista, integraatioista ja tietojohtamisesta.

Keskustelussa korostettiin sitä, että maakunnissa on tehty paljon työtä, jota nyt viedään SoteDigin hankkeissa eteenpäin. Todettiin myös yhteiset ongelmakohdat muun muassa tietojohtamisessa, jossa haasteena on lähdejärjestelmien hajanaisuus.

Ohjausryhmä alkaa kokoontua kuukausittain. Kokouksissa katselmoidaan hankkeiden tilanteet ja ratkotaan tarvittaessa hankkeissa esiintulleita haasteita tai ongelmakohtia.

Seuraavassa kokouksessa joulukuussa asialistalla on muun muassa eri toimijoiden roolitus ja SoteDigin rooli integraatiotoimistona.

Ohjausryhmän kokoonpano

STM, Minna Saario
KELA, Marina Lindgren
VRK, Timo Salovaara
THL, Pekka Kahri
Keski-Suomi, Mikael Palola
Uusimaa, Timo Aronkytö
UNA, Urpo Karjalainen 

SoteDigistä ohjausryhmässä ovat kehitysjohtaja Päivi Hokkasen lisäksi toimitusjohtaja Harri Hyvönen sekä hankejohtajat. Tietojohtamisen hankejohtaja on Jaakko Pentti ja integraatioiden Kimmo Kasteenpohja. Asukkaiden digipalvelujen hankekokonaisuuden vetäjänä työskentelee konsultti Marco Halén.