02.05.2019

SoteDigin hallituksessa muutoksia

SoteDigin uudessa hallituskokoonpanossa on viisi jäsentä, ja hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty OTM, Senior Advisor Timo Lepistö.

SoteDigin hallituksen uusi puheenjohtaja on Timo Lepistö. Timo on paitsi pitkän linjan liikkeenjohdon ammattilainen, myös mustan vyön judoka.

Timo Lepistöllä on 30 vuoden kokemus liikkeenjohdon tehtävistä Suomessa ja Ruotsissa, erityisesti viestinnän ja digitalisaation alalla.

Vuodesta 2017 hän on toiminut Senior Advisorina strategian, liikkeenjohdon, digitalisaation ja muutosjohtamisen alueilla sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Sairaanhoitajaliiton omistamassa koulutusyhtiö Fioca Oy:ssä.  Aiemmin hän on työskennellyt Nordic Morning Oyj:n konsernin toimitusjohtajana 2005 – 2017 ja muun muassa konserniyhtiöitten ja osaomistettujen yhtiöitten hallitusten puheenjohtajana.

Lisäksi hän on toiminut lukuisissa luottamustehtävissä, muun muassa Media-alan tutkimussäätiön hallituksessa ja aiemmin Viestinnän taloudellisen tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Timo aloittaa uudessa tehtävässään innostunein mielin.

”Odotan innolla uutta työsarkaa. SoteDigi on ammattilaisten tiimi, jossa on huippuosaamista. Näen, että yhtiöllä on todella tärkeä tehtävä ja merkittävä rooli toimia valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujen tuottajana.  Näitä ovat sekä kansalaisten digitaaliset palvelut että tietojohtamisen työkalut ja integraatiot.”

Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ovat Timolle tuttuja, joten hänellä on selkeä näkemys roolistaan.

”Omistajalle olevan vastuun ja juridisten tehtävien lisäksi keskeistä on hyvä ymmärrys yrityksen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja arvoketjusta, jotta saadaan aikaan aito yhteistyö ja sparraus operatiivisen johdon kanssa. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä osaamiseen ja strategiaan liittyvät kysymykset on hallituksessa osattava asettaa pitkän jänteen tarkasteluun.”

Varapuheenjohtajana SoteDigin hallituksessa jatkaa Chief Product Officer Siv Schalin Dutch Ophthalmic Research Center B.V.:stä. Muut jäsenet ovat hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen Tampereen kaupungilta, budjettineuvos Juha Majanen valtiovarainministeriöstä sekä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hallituksesta jäivät pois Hannu Leskinen, Visa Honkanen ja Tapio Niskanen.