16.11.2018

SoteDigi sai uusia tekijöitä riveihinsä

SoteDigi on saanut marraskuun aikana kolme uutta vakinaista työntekijää. Osaaminen on vahvistunut laatupäälliköllä, asiakaspalautteen keräämisen hankepäälliköllä ja Omaolo-palvelun teknisellä asiantuntijalla.

Laura Auvinen työskentelee laatupäällikkönä. Hänen ensimmäisenä tehtävänään on rakentaa ja sertifioida yhdessä henkilöstön kanssa ISO 9001 ja ISO 13485 -standardeihin perustuvat laatujärjestelmät ja tukea lääkinnällisten laitteiden kehitysprosessia. Jatkossa tehtäviin kuuluu muun muassa toiminnan ja prosessien kehittäminen sekä laadun varmistaminen ja valvonta.

Laura siirtyi SoteDigille oppilaitosmaailmasta.

– SoteDigi ei sanonut ensin minulle mitään yrityksenä, mutta hetken aikaa taustoja selvitellessäni totesin, että työ voisi olla juuri sellaista, mitä olen kaivannut – haasteita sekä mahdollisuutta uuden oppimiseen ja vaikuttamiseen. Ja tietysti näköalapaikka valtakunnallisten sotedigipalveluiden kehityksen etulinjassa kuulosti mahtavalta, Laura hehkuttaa.

Kaisa Lemmetty toimii hankepäällikkönä asiakaspalautteen kansallisen keräämisen järjestelmäratkaisuhankkeessa, jossa SoteDigin yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveysministeriö,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kela sekä terveydenhuollon palveluiden järjestäjiä.

Hankkeen tavoitteena on palvelu, joka tuottaa  kansallisesti vertailukelpoisia tietoja asiakaskokemuksesta. Tiedot auttavat palvelujen järjestäjiä seuraamaan palvelun laatua ja kehittämään toimintaa.

Kaisa siirtyi SoteDigille tanskalaisesta ohjelmistotalosta, jossa hän työskenteli kuusi vuotta terveydenhuollon asiantuntijana.

– Siellä opin paljon terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisuista ja lisäsin tietämystäni modernista ohjelmistokehityksestä ja digitalisaation trendeistä Pohjoismaissa. SoteDigille  hakeuduin, koska organisaatio ja tehtävän kuvaus herättivät mielenkiinnon. Innostun uusista haasteista ja monipuolisista tehtävistä, Kaisa toteaa.

Mattias Sundell työskentelee teknisenä asiantuntijana Omaolon ammattilaiskäyttäjien tukena, eli hän ohjaa ja neuvoo ongelmatilanteissa. Mattiaksen tähänastiseen työuraan sisältyy aiempia yhtymäkohtia Omaoloon, joten toimintakenttä on hänelle tuttu.

– SoteDigille  päätyminen on ollut hyvin luonteva polku, sillä olen toiminut projektisihteerinä ODA-pilottiprojektissa. Tutut kasvot tekivät työhön hakemisen turvalliseksi kokemukseksi, Mattias kertoo.