30.04.2018

SoteDigi ryhtyy digitalisoimaan suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaation uudistaja SoteDigi Oy on aloittanut toimintansa. Yhtiön tehtävänä on kehittää ja tuottaa valtakunnallisia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja sote-kentälle.

Yhtiön toimitusjohtajana vasta aloittaneen Harri Hyvösen työpöytä on jo varsin täynnä. Toimitusjohtajan ensimmäisiä tehtäviä on jatkaa jo aloitettua työtä yhtiön toimintamallin ja ohjauksen kehittämisessä ja tarkentamisessa sekä priorisoitujen hankkeiden edistämisessä yhdessä sidosryhmien kanssa. Jotta yhtiöstä saadaan toimintakykyinen, ensiarvoisen tärkeää löytää työhön oikeanalaiset osaajat.

”Meillä tulee olemaan tarvetta laajasti Sote ja ICT-alan osaajille sekä SoteDigin palveluksessa että sopimusten ja hankintojen kautta yhteistyökumppaneilta. Nyt haemme palvelukseemme hankepäälliköitä, mutta lähitulevaisuudessa tarvitsemme myös talouden- ja viestinnänosaamista sekä tietojärjestelmien arkkitehtuuriosaamista ”, Hyvönen kuvailee.

Rekrytoinneilla tulee olemaan iso merkitys yrityksen toiminnan kannalta. Valtioneuvosto on asettanut SoteDigin vastuulle sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen. Näitä ovat esimerkiksi asukkaan digitaaliset palvelut, joita asukas voi käyttää omalla työasemallaan tai kännykällään jatkossa vaikkapa verenpaineen mittaustulosten kirjaamiseen. Syntyvät palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti koko Suomen alueella. Tarvetta on siis sekä sote- että ICT-alan ammattilaisista.

Tehtävä ei ole helppo, mutta erittäin tarpeellinen. Yhtiö pyrkii edistämään ratkaisuillaan sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hidastumista pidemmällä aikajänteellä.

Ensimmäisessä vaiheessa, eli vuoteen 2020 mennessä, SoteDigin on luotava kansallinen integraatioalusta, jolla helpotetaan kentällä käytössä olevien eri tietojärjestelmien välistä vuoropuhelua ja tiedonsiirtoa. Tällä yksinkertaistetaan sote-alan ammattilaisten työtä sekä helpotetaan asiakkaita koskevaa sosiaali- ja terveystiedon hallintaa.

Samassa aikataulussa on myös tavoitteena rakentaa maakuntien sote-hallinnon tarpeisiin järjestäjän (eli maakunnan) tiedolla johtamisen työkaluja, asukkaan omia sotedigi-palveluita, ja SoteDigin yhteiset toimintamallit.

Yksin yhtiön ei tarvitse kaikkea toteuttaa. Erittäin tärkeässä roolissa tulee olemaan yhteistyö muun muassa tulevien maakuntien, ministeriöiden, Vimanan, Kelan, THL:n, Kuntaliiton, Väestörekisterikeskuksen, sairaanhoitopiirien ja ICT-alan kanssa.

”Kehitämme meidän kaikkien yhteisiä sote-palveluita, joten vain rakentavalla yhteistyöllä hyvässä hengessä saadaan aikaiseksi paras mahdollinen, kaikille toimiva ratkaisu.”