28.09.2022

Sote-tarve-projektissa kehitetään uutta tietovarasto- ja raportointiratkaisua alueille

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve -vähimmäistieto eli Sote-tarve-projekti käynnistyi 2022 kesäkuun alussa. Projekti toimii osana DigiFinlandin Tietojohtaja.fi-palvelua. Sote-tarve-projektissa tuotetaan sote-tarve-vähimmäistietosisällön sekä raportoinnin käyttötapausten mukainen sisältökokonaisuus hyvinvointialueiden (mukaan lukien Helsinki ja HUS) käyttöön.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty tietovarastoratkaisun sekä avoimeen dataan pohjautuvien raporttien ja visualisointien (PowerBI) kehittäminen ja toteuttaminen. Lokakuun alussa palvelu kattaa avoimen datan tietolähteistä saatavan tarvetiedon. Tiedot perustuvat Virta-hankkeessa määritettyihin vähimmäistietosisältöihin.

Palvelun avulla hyvinvointialueet saavat vähimmäistietosisällön mukaisen kansallisesti yhtenäisen tiedon käyttöönsä. Avoimista tietolähteistä haettu tieto esikäsitellään sovittujen ja kuvattujen käsittelysääntöjen mukaisesti. Rivitasoinen tieto on mahdollista jakaa alueen omiin järjestelmiin kahdella vaihtoehtoisella toteutustavalla. Rivitasoisessa tiedossa data on siinä muodossa, että hyvinvointialue voi käyttää sitä sellaisenaan omien tarpeidensa mukaisesti. Alueilla, joilla on käytössä Snowflake hyödynnetään Data Sharing -ominaisuutta ja muille alueille rivitieto jaetaan Azure Data Factory -toiminnallisuudella.

”Valmiiksi toteutettujen PowerBI-raporttien ja visualisointien avulla kaikkien hyvinvointialueiden on mahdollista hyödyntää ja analysoida vähimmäistietosisällön ja raportoinnin käyttöönottotapausten mukaisia indikaattoreita ja mittareita alueen toiminnan kehittämiseksi”, kertoo projektipäällikkö Johanna Lassila.

Lokakuun alussa käyttöönotettava kokonaisuus käsittää kolme eri raportointiteemaa:

  • Elinolot ja elinympäristö
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö sekä sairastavuus
  • Väestö, väestörakenne

Perusraportit mahdollistavat erilaisten valintojen, suodatusten ja vertailujen tekemisen. Johdon työpöytänäkymään kootaan tärkeimpiä mittareita ja raportointi havainnolliseen ja nopeasti katsottavissa olevaan muotoon. Loppuvuoden aikana raportteja kehitetään edelleen alueilta ja käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta sekä lisätään muun muassa alue- ja aikasarjatyökalu mahdollistamaan alueiden parempi vertailtavuus.

Projekti on STM:n rahoittama ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Projektivaiheen aikana hyvinvointialueet voivat käyttää tietoja ja valmiiksi tuotettuja raportteja veloituksetta. Vuoden 2023 alussa siirrytään jatkuvan palvelun toimintamalliin ja palvelun käyttäminen edellyttää palvelusopimuksen tekemistä DigiFinlandin ja hyvinvointialueen välillä.

Lisätietoja:

Johanna Lassila, projektipäällikkö
johanna.lassila(at)digifinland.fi

Jaakko Pentti, hankejohtaja
jaakko.pentti(at)digifinland.fi

Lue lisää:

Virta-hankkeesta

Vähimmäistietosisältö hyvinvointialueiden johtamisessa (soteuudistus.fi)