15.05.2024

Selkäkipuisen paras apu on usein lääkärin vastaanoton sijaan omahoito sekä fysioterapeutin tuki ­­-Omaolo tarjoaa matalan kynnyksen oirearvion ja tukea selkäkipuisen omahoitoon

Lääkärilehdessä 25.4.2024 julkaistun katsausartikkelin (Suom. Lääkärilehti 2024; 79 : e39728) mukaan selkäkivun ja nivelrikon hoitoon suositellaan ensisijaisesti konservatiivisia hoitokeinoja, kuten omahoitoa ja lääkehoitoa. Olennaista on näiden avulla parantaa arjen toimintakykyä.

Artikkelin mukaan akuutissa selkäkivussa tulisi ohjata potilaat ensin omahoidon pariin. Mikäli omahoidosta ei ole riittävästi apua, kannattaa potilaat ohjata fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutin ohjaaman fyysisen harjoittelun hyödystä on vahva näyttö myös pitkittyneessä alaselkäkivussa. Alaselkäkipujen lisäksi myös nivelrikossa harjoittelu on yksi ensisijaisista hoitomuodoista ja sillä voidaan mahdollisesti viivästyttää tekonivelleikkauksen tarvetta.

Omaolon oirearvio tarjoaa tukea alaselkäkivun tai -vamman selvittämiseen. Omaolon oirearvio auttaa alaselkäkivun vakavien syiden todennäköisyyden arvioinnissa, sekä ohjaa asukkaat oireiden mukaan joko itsehoito-ohjeiden pariin tai ammattilaisen vastaanotolle. Osalla hyvinvointialueista asukas pääsee myös varaamaan ajan fysioterapeutin vastaanotolle Omaolon oirearvion täytettyään.

Omaolo on MDR-asetuksen mukaisesti CE-sertifioitu lääkinnällinen laite. Se tukee omahoitoa antamalla tilanteeseen sopivat hoito-ohjeet alaselkäkivun hoitoon, mikäli vastaanotolle ei ole tarvetta. Jos asukas saa ohjeeksi vierailla fysioterapeutin vastaanotolla, saa ammattilainen jo valmiiksi kootut esitiedot asukkaan tilanteesta Omaolon oirearvion tuloksista. Omaolon kautta voi myös jatkaa keskustelua ammattilaisen kanssa tilanteen etenemiseen liittyen.

Omaolon oirearvio on käyttäjälle maksuton ja se toimii osoitteessa www.omaolo.fi. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteissa.

DigiFinland Oy vastaa laitteen valmistajana Omaolon kehittämisestä ja ylläpidosta. Oirearvion sisällön on toteuttanut Kustannus Oy Duodecim.

Lisätietoja:

Niina Myllymäki
asiantuntijalääkäri, digitaaliset palvelut
DigiFinland Oy
niina.myllymaki(at)digifinland.fi