26.01.2023

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-palvelu on julkaistu

DigiFinlandin toteuttama Omaperhe-palvelu on julkaistu ja sen käyttöönottoja tehdään hyvinvointialueilla sekä Helsingissä vuoden 2023 aikana. Omaperheen käyttöönoton jälkeen perhekeskustyöhön liittyvät alueelliset palvelut alkavat näkyä Omaperheessä. Ensimmäisenä Omaperheen ottaa käyttöön Helsingin kaupunki.

Käyttöönotto vaatii aluekohtaisen projektin, jossa suunnitellaan alueen palveluohjauksia sekä palveluiden kytkemistä osaksi Omaperhettä. Ensimmäisen version toiminnallisuudet keskittyvät aluevalintaan, sisältöihin ja palveluihin. Toiminnallisuuksien ja sisältöjen kehittäminen jatkuu yhteistyössä alueiden kanssa.

Aluevalinta

Asukas voi käyttää Omaperhettä ilman aluevalintaa, mutta tällöin hänelle näytetään koko Suomeen valtakunnallisesti tarjottavien palveluiden tietoja. Aluevalinta tehdään valitsemalla oma asuinkunta, jolloin Omaperhe yhdistää kuntatiedon automaattisesti siihen hyvinvointialueeseen, johon kunta kuuluu.

Sisällöt

Asukas voi selata Omaperheen sisältöjä teemoittain ja aiheittain. Omaperheen pääteemat ovat raskaus, raskaaksi tulo ja synnytys, lasten ikäkaudet (0–1, 1–6, 6–12 ja 12–17 -vuotta) sekä vanhemmuus ja parisuhde. Sisältöjä voi selata käyttöliittymästä tai hakea hakutoiminnallisuudella. Sisällön yhteydessä näytetään muita aiheeseen liittyviä, mahdollisesti kiinnostavia sisältöjä.

Palvelut

Omaperhe hakee palvelutiedot Digi- ja väestötietoviraston Palvelutietovarannosta, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Sisältöjä selatessa näytetään sisällön aihealueeseen liittyviä palveluita. Palveluita voi hakea myös palveluhaulla, jossa hyödynnetään AuroraAI-tekoälyä.

DigiFinland toteuttaa Sähköinen perhekeskus -kokonaisuuden yhdessä kumppaneiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön Omaperhe, joka on perheellisten ja perhettä perustamassa olevien kokonaisuus. Omaperhe on asiointikanava, joka kokoaa perhekeskustyöhön liittyen yhteen kansallisten toimijoiden, hyvinvointialueiden, kuntien, kolmannen sektorin ja seurakuntien palveluja. Samanaikaisesti kehitetään nuorten ja ammattilaisten osuutta. Tavoitteena on julkaista näiden pilottiversiot loppukeväästä 2023.