23.11.2022

Sähköisen perhekeskuksen kokonaisuuden kehittäminen etenee ja kumppaniverkosto laajenee

Valtakunnallista sähköistä perhekeskusta toteutetaan yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa. Sisällönhallinnan kumppanina Sähköinen perhekeskus -hankkeessa aloittaa Väestöliitto. Väestöliitolla on pitkä kokemus perhekeskustyöstä sekä verkkopalveluiden kehittämisestä.

Sähköinen perhekeskus koostuu kolmesta osiosta, perheille ja perhettä perustamassa olevien kokonaisuudesta eli Omaperhe-palvelusta, nuorille suunnatussa kokonaisuudesta sekä ammattilaisten osiosta.

Omaperhe-palvelun käyttöönottojen suunnittelu etenee yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Samanaikaisesti kehitetään ammattilaisten ja nuorten osuutta ja niiden pilotointia suunnitellaan ensi vuodelle. Nuorten osiosta järjestettiin nimiäänestys, missä nuoret pääsivät itse vaikuttamaan valittavaan nimeen. Äänestyksen perusteella nimeksi valikoitui Helpperi.

Sähköistä perhekeskus kokonaisuutta toteuttaa osaava ja laaja kumppaniverkosto. Hyvinvointialueiden, kuntien, lukuisten järjestöjen, kirkkohallituksen sekä kansallisten toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kumppaniverkoston kanssa kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti sähköisen perhekeskuksen sisältöjä. Sisällön kehittäminen ja ajantasaisuuden ylläpito ovat käyttäjille tärkeimpiä asioista, jotka vaikuttavat palvelun luotettavuuteen. Nyt sisällönhallinnan kumppaniverkosto on laajentunut yhteistyöllä Väestöliiton kanssa.

Omaperhe-palvelun pilotointi on käynnissä ja ensimmäisten käyttöönottojen suunnittelu on aloitettu hyvinvointialueiden kanssa. DigiFinland tukee alueita käyttöönotoissa. Käyttöönotot suunnitellaan hyvinvointialueiden tarpeiden sekä valmiuksien mukaan.