25.08.2023

Sähköisen perhekeskuksen ammattilaisten osion kehitystyö etenee

Ammattilaisten osion pilotit käynnistyvät loppuvuonna 2023 ja ensimmäinen tuotantoversio julkaistaan arviolta alkuvuodesta 2024.

Ammattilaisten osio on DigiFinlandin kehittämä moniammatillisen sähköinen tietopankki. Osioon voidaan koota alueellista tietoa, palveluita sekä alueiden välistä ja sisäistä yhteistyötä tukevia yhteystietoa ja materiaalia. Lisäksi palveluun voi tallentaa oman organisaation ja asiakkaiden ohjeita sekä paikallisia tapahtumia. Ammattilaisten osio tukee Perhekeskus-palvelukokonaisuutta, ja se on osa Sähköistä perhekeskusta.

Ammattilaisten osioon on luotu valmis rakenne, jotta käyttäjät löytävät teemoittain materiaalia itselleen hyödynnettäväksi tai voivat jakaa tietoa eri muodoissa. Alueen sisäinen ja alueiden välinen moniammatillinen yhteistyö auttaa asiakkaiden ohjauksessa ja toiminnan kehittämisessä.

Alueet voivat itse päättää tietopankin aihealueista. Ammattilaisten osion tietopankin aiheita voivat olla mm.:

  • Raskaus, kehitys ja kasvu
  • Henkinen hyvinvointi ja riippuvuudet
  • Sosiaalityö
  • Kuntoutus

Tarkempina sisältötyyppeinä ovat alueelliseen toimintaan liittyvät työväline- ja metodipankki, prosessi- ja toimintamallikuvaukset, toimintaohjeet ja suositukset, itsearvioinnit ja testit sekä linkit ulkopuolisiin lähteisiin, kuten tutkimuksiin ja verkkosivuille.

Ammattilaisten osion toiminnallisuuksia ja sisältökokonaisuuksia kehitetään yhdessä alueiden kanssa ammattilaisten tarpeita kuunnellen.