25.01.2024

Sähköinen perhekeskus: vahvalla yhteistyöllä kehitetty – osaavalla tuella käyttöön

Sähköisen perhekeskuksen (SPK) vahvana perustana on pitkäjänteinen kehitysyhteistyö alueiden ja kumppaneiden kanssa. Yhteiskehittämisen tuloksena Omahelpperi- ja Omaperhe-verkkopalvelut ovat nyt käyttöönotettavissa hyvinvointialueilla. Sähköinen perhekeskus sisältää perheille suunnatun Omaperheen, nuorten Omahelpperin ja Sähköisen perhekeskuksen ammattilaisille.

Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen on koonnut laaja-alaisesti yhteen perhekeskustyön ammattilaisia. Yhteistyöverkostoon kuuluu kansallisia toimijoita ja asiantuntijoita hyvinvointialueilta, kunnista ja kolmannelta sektorilta. Yhteistyöhön sitoutuminen ei ole ainoastaan auttanut kehittämään sähköistä perhekeskusta, vaan lisännyt perhekeskustoiminnan yhteistyötä. Sähköinen perhekeskus on perhekeskustyön yhteiskehittämisen tulos.

Asukkaille suunnatut Omaperhe- ja Omahelpperi -verkkopalvelut konkretisoivat perhekeskusyhteistyön hyötyjä. Omaperhe on suunnattu perhettä suunnitteleville ja perheille. Omahelpperi on nuorten oma palvelu. Palvelut tukevat toisiaan muodostaen yhdessä Sähköisen perhekeskuksen asukkaiden kokonaisuuden.

Alkuvuodesta 2024 julkaistava Sähköinen perhekeskus ammattilaisille -palvelu täydentää Sähköinen perhekeskus -palvelukokonaisuuden. Sähköinen perhekeskus ammattilaisille mahdollistaa alueellisen tiedonhallinnan Omaperheessä ja Omahelpperissä. Ammattilaiset voivat esimerkiksi muokata palvelun kautta asukkaille suunnattuja aluekohtaisia ohjeita. Sähköisen perhekeskuksen palvelut muodostavat yhdessä palvelukokonaisuuden, joka ottaa laajasti huomioon perhekeskustoiminnassa niin asukkaat kuin ammattilaiset.

DigiFinlandin osaavat asiantuntijat ja kattava tukimateriaali auttavat Sähköisen perhekeskuksen palveluiden käyttöönotossa. Alueiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon käyttöönottoja suunniteltaessa. Palveluiden lanseerausta ja viestintää varten on tuotettu kattavasti materiaalia alueille, esimerkiksi erilaisia tekstisisältöjä, somemateriaaleja ja videoita. DigiFinland tukee myös omalla viestinnällään alueellisia käyttöönottoja.

Sähköisen perhekeskuksen asukaskokonaisuudet Omaperhe ja Omahelpperi ovat herättäneet laajaa mielenkiintoa ja useat alueet ovat jo ottaneet palveluita käyttöön. Omaperhe on käytössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilla sekä Helsingin kaupungilla. Lisäksi käyttöönotto on meneillään kuudella hyvinvointialueella. Omahelpperin on käyttöönottanut Etelä-Savon hyvinvointialue ja käyttöönottoa edistetään kahdella alueella. Sähköinen perhekeskus ammattilaisille on pilotoinnissa ennen lanseerausta. Pilotointiin osallistuvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet.