19.12.2023

Sähköinen perhekeskus – osallistavalla yhteistyöllä konseptista toteutukseen

Sähköisen perhekeskuksen (SPK) kehitystyö alkoi vuonna 2021. Alusta lähtien SPK:n määritys- ja kehitystyötä on tehty tiiviisti perhekeskustyön asiantuntijaverkostossa. Vuonna 2023 on julkaistu Omaperhe- ja Omahelpperi-verkkopalvelut hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin käyttöön. Omaperheen ja Omahelpperin kehittäminen jatkuu tavoitteellisesti myös ensi vuonna 2024, ja lisäksi Sähköinen perhekeskus täydentyy ammattilaisten kokonaisuudella. DigiFinlandin Sähköinen perhekeskus on palvelukokonaisuus hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin perhekeskustoiminnalle.

DigiFinland alkoi kehittää Sähköistä perhekeskusta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiantona vuoden 2021 alusta. Alkuajoista asti DigiFinlandilla SPK:n kehittämistä on johtanut kehityspäällikkö Hanna Manelius. Hanna Manelius muistelee SPK:n kehittämisen etenemistä alkuajoista: ”Kehitystyö sai alkunsa STM:n työryhmän selvityksestä. Aluksi oli tärkeää koota perhekeskustyön ammattilaiset saman pöydän ääreen ja lähteä pohtimaan, millainen SPK-kokonaisuuden haluttiin olevan. Alkuun varsin abstraktille tuntunut Sähköinen perhekeskus on määrittelytyön ja kehityksen myötä muotoutunut toteutuneeksi palveluksi

STM:n työryhmän selvityksestä on SPK:n yhteistyöverkoston suunnittelu- ja kehitystyön avulla edetty pitkälle. Vuonna 2023 tärkeinä etappeina SPK:n kehittämisessä ovat olleet osakokonaisuuksien, Omaperheen ja Omahelpperin julkaiseminen. Perheille suunnattu Omaperhe julkaistiin hyvinvointialueiden ja organisaatioiden käyttöön 2.1.2023. Nuorten Omahelpperi on julkaistu 23.11.2023 alueiden käyttöönotettavaksi.

Omaperheessä on perhettä suunnitteleville ja perheellisille kootusti asiantuntijatekstejä, -videoita sekä -ohjeita eri aihealueisiin ryhmiteltynä. Omahelpperi on nuorille tarkoitettu palvelu, jossa on nuorten elämäntilanteisiin suunnattuja tekstejä ja videoita Kun alue ottaa käyttöön Omaperheen ja/tai Omahelpperin, tulevat alueen perhekeskustyöhön liittyvät palvelut näkyväksi asiakkaille ja asiakkaat tavoittavat palvelut paremmin. Julkisia palveluita täydentävät järjestöjen ja seurakunnan alueelliset palvelut.

Omaperhe on otettu käyttöön tähän mennessä viidellä alueella ja käyttöönotto on meneillään neljän alueen kanssa. Lisäksi moni alue on ilmaissut mielenkiintonsa käyttöönotolle vuonna 2024. Omahelpperin käyttöönottoja on valmisteilla alueiden kanssa ja ensimmäinen alue ottaa Omahelpperin käyttöön alkuvuodesta 2024.

Alkuvuodesta 2024 julkaistava Sähköinen perhekeskus ammattilaisille -palvelu täydentää SPK-kokonaisuutta. Nimensä mukaisesti palvelu on suunnattu perhekeskustyön ammattilaiselle sisältäen mm. tietoturvallisen kirjautumisen, tietopankin sekä perhekeskustyön tapahtumakalenterin.

Sähköistä perhekeskusta kehitetään suunnitelmallisesti yhteistyöverkostoissa myös vuonna 2024. Tule mukaan kaikille avoimiin SPK:n ’Mitä kuuluu sähköiselle perhekeskukselle’ -ajankohtaistilaisuuksiin kuullaksesi palveluiden kuulumisia.

Haluatko kuulla lisää Sähköisestä perhekeskuksesta?
Hanna Manelius
Kehityspäällikkö
hanna.manelius@digifinland.fi
p. 050 511 1763

Käyttöönotot:
Juho Matilainen
Sähköinen perhekeskus, palvelupäällikkö
juho.matilainen@digifinland.fi

Tutustu myös Sähköisen perhekeskuksen kokonaisuuteen nettisivuillamme.