08.11.2021

Sähköinen arkistointi -projektin yhteishankinnan hankintailmoitus on nyt julkaistu

DigiFinlandin toteuttamaan vanhojen sote-tietojen arkistoinnin yhteishankintaan liittyi mukaan merkittävä määrä sote-organisaatioita. Hankinnan kokonaisarvo nousi 20 miljoonaan euroon.  Hankinnan kohteena on niiden  sähköisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen arkistointi, jotka ovat syntyneet ennen Kanta-palveluun liittymistä.

Suomessa on useita satoja vanhoja sote-tietojärjestelmiä, joiden tiedot tulisi tulevaisuudessa arkistoida Vanhojen potilastietojen arkistoon. Vanhojen sote-tietojen turvallinen säilytys ja mahdollisuus niiden käyttöön pitkälläkin aikavälillä toteutuu parhaiten keskitetyssä arkistossa, joka täyttää myös lakien ja asetusten velvoitteet. Vanhojen asiakas- ja potilastietojen siirto Kelan arkistoon mahdollistaa vanhojen tietojärjestelmien alasajon poistaen niiden ylläpitokustannukset sekä rekisterinpitäjän velvoitteet ylläpitää järjestelmiä. 

7.11.2021 julkaistu hankintailmoitus pitää sisällään seuraavat osa-alueet: 

  1. Tietojen poiminta terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä
  2. Tietojen poiminta sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmistä
  3. Tietojen vienti Kelan potilastiedon arkistoon
  4. Tietojen vienti Kelan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon
  5. Tietojen vienti muihin asiakkaan osoittamiin säilytyspaikkoihin
  6. Alueellinen migraatiosuunnittelu (asiantuntijaresurssit)

Toimittajilla on nyt mahdollisuus hakea ja tulla hyväksytyksi järjestelmään.

Yhteishankinta on herättänyt jo alun sisällön määrittelyvaiheesta lähtien suurta kiinnostusta niin alueiden kuin toimittajien keskuudessa. Yhteishankintaan liittyi mukaan peräti 33 sote-organisaatiota ja hankinnan kokonaisarvo on 20 miljoonaa euroa. Yhteishankinta mahdollistaa alueiden sisäisten hankintojen tekemisen neljän vuoden ajan loppuvuodesta 2021 alkaen.  

Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa Laura Välkkilältälaura.valkkila@digifinland.fi
p. 050 5347944