28.01.2022

Ryhti Muutostuki -projekti starttaa osana ympäristöministeriön Ryhti-hanketta

DigiFinland liittyi vuoden 2022 alusta mukaan ympäristöministeriön Ryhti-hankkeeseen. Yhtiö tukee hanketta Ryhti Muutostuki -projektissa, jonka tavoitteena on luoda edellytykset uuden RYTJ-tietojärjestelmän käyttöönotolle kaikissa Suomen kunnissa ja maakuntien liitoissa. Projektissa varmistetaan järjestelmän valtakunnalliseen käyttöönottoon tarvittavia digikyvykkyyksiä ja valmiuksia. 

Vuosina 2020–2024 toimivassa ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa keskitytään ympäristöministeriön hallinnonalan kehittämiseen sekä uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain tiedonhallinnan edellyttämien tietorakenteiden toteuttamiseen. Hankkeessa luodaan edellytykset laadukkaan rakennetun ympäristön tiedon saatavuudelle, mikä auttaa kehittämään julkisia palveluita ja yritystoimintaa. Rakennetun ympäristön tieto on merkittävää muun muassa terveellisen ja toimivan elinympäristön, ilmastonmuutoksen hallitsemisen sekä energiatehokkuuden varmistamisen kannalta. Aiemmin rakennetusta ympäristöstä syntynyt tieto on ollut hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä. 

Ryhti-hankkeessa tuotetaan rakennetun ympäristön tiedolle yhtenäinen digitaalinen tietopohja RYTJ-tietojärjestelmään. Hankkeen tavoitteena on tuoda kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvä tieto käytettäväksi turvallisesti, sujuvasti ja yhtenäisesti. RYTJ-järjestelmän käyttöönoton myötä myös päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajantasaisena. Uudistuksesta on hyötyä sekä tiedon tuottajille että sen käyttäjille. 

Ryhti Muutostuki -projektissa varmistetaan kuntien ja maakuntien liittojen digikyvykkyys ja valmiudet siten, että RYTJ-järjestelmän valtakunnallinen käyttöönotto mahdollistuu. Projektissa huomioidaan kuntien erilaiset lähtötilanteet ja räätälöidään toimenpiteet sen mukaisesti. Ennen RYTJ:n vaiheittaista käyttöönottoa projektissa edistetään uusien tietomallien käyttöönottoa ja tiedon yhteentoimivuutta. Samalla projektissa tuodaan kuntien tietoisuuteen niitä hyötyjä, joita tiedon valtakunnallinen yhdenmukaistuminen sekä keventyvä tuottaminen, säilyttäminen ja käyttäminen tarjoavat. Vuoden 2022 alusta alkaneen Ryhti Muutostuki -projektin kesto on kaksi vuotta ja yksi optiovuosi. 

Projektia varten muodostetaan parhaillaan tiimiä, jonka jäsenillä tulee olemaan asiantuntemusta muun muassa kaavoituksesta, rakentamisen luvituksesta, tiedonhallinnasta ja paikkatiedoista. Tiimiä johtaa projektipäällikkö Satu Reisko ja jäsenten rekrytointi on käynnissä. Tiimin tehtävänä on pitää yhteyttä kuntiin ja maakunnanliittoihin sekä selvittää rakennetun ympäristön tiedon nykytila. 

Ryhti-hankkeen kumppaneita ovat muun muassa Kuntaliitto, Maanmittauslaitos sekä Digi- ja väestötietovirasto. RYTJ-tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Lue lisää palveluista kunnille

Lisätietoja

Satu Reisko

Projektipäällikkö, Ryhti Muutostuki

satu.reisko@digifinland.fi