23.11.2018

Rami Nurmi: ”Kehittämistehtävissä tarvitaan isoja hartioita ja selkeät vastuut”

SoteDigin asiakasneuvottelukunta käyttää maakuntien ääntä yhtiön toiminnassa. Pirkanmaan ict-vastuuvalmistelija Rami Nurmi istuu neuvottelukunnassa, joten kysyimme häneltä, miltä SoteDigi näyttää maakunnista päin.

Ramin mukaan SoteDigin rooli on tärkeä Pirkanmaan näkökulmasta, kunhan se ei kahlitse liikaa paikallista kehittämistä.

”Yhteiskehittämiseen tarvitaan toimija, joka kykenee johtamaan hankesalkkua. Niin tärkeää kuin yhteiskehittäminen kuitenkin on, tulisi maakunnille jäädä tilaa omannäköiseen ketterään kehitystyöhön oman alueensa tarpeiden näkökulmasta – toki noudattaen yhteisiä arkkitehtuuriperiaatteita.”

Rami löytää hankesalkustamme kelpo tuotteita.

”SoteDigin hankesalkku vaikuttaa hyvältä. Kärkiteemana tulisi pitää asukkaiden palveluiden parantamista. Tiedolla johtamisen kokonaisuus koko valtakunnan tasolla kaipaa selkeyttämistä ja roolien täsmentämistä.”

Suomessa valmistaudutaan parhaillaan maan historian suurimpaan muutokseen. Rami tähdentää, että se vaatii huolellista suunnittelua ja resursseja.

”Pirkanmaalle on tärkeää, että kehittämistehtäviin saadaan isommat hartiat ja selkeät vastuut. Muutostilanteessa maakuntien resurssit ovat rajalliset ja pahimmillaan kehittämisvajeen kuilu kasvaisi liian suureksi.”

Yhteistyö on toimivaa

Rami on oikein tyytyväinen asiakasneuvottelukunnan nykyiseen rooliin. Hän toivoo, että neuvottelukunnan asema säilyy vahvana jatkossakin.

”Asiakasneuvottelukunnan toiminta on lähtenyt hienosti liikkeelle, ja se on päässyt vaikuttamaan kehittämistehtäviin. Luonnollisesti yhtiötä ohjaa hallitus ja nähtäväksi jää, miten asiakasneuvottelukunnan ääni pysyy kuuluvilla. Näiden lisäksi SoteDigillä on hankeohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata hankkeita. Hallintamallin ja selkeyden näkökulmasta voisi ainakin todeta, että varsin mielenkiintoinen rakenne.”

Myös yhteistyö yhtiön kanssa saa kiitosta.

”Kokonaisuutena yhteistyö on toiminut hyvin. Olemme esittäneet kehitysideoita ja niihin on saatu perusteltuja vastauksia. Yhteistyön kannalta välitön ja luottamuksellinen kanssakäyminen on tärkeää ja sen osalta huolta ei ole.”

Ramin mielestä SoteDigissä on paljon mahdollisuuksia, kunhan resursointi on kohdallaan ja aikaa annetaan tarpeeksi.

”SoteDigin kaltaista kehittämisyhtiötä tarvitaan. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Asiaa voi lähestyä valtakunnallisten yhdeksän digiperiaatteen kautta. Hankesalkku vastaa monelta osin periaatteiden edistämiseen ja toteutumiseen. Isona riskinä on kuitenkin nostettava resurssit ja valtava paine tehdä kaikki valmiiksi nopeasti. Odotusarvojen hallinta ja tekemisen realismi tulee nostaa kaikkien hankkeiden ja projektien listoille.”

Faktat
Rami Nurmi
Diplomi-insinööri
ICT-vastuuvalmistelija Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistushankkeessa
Pitkä kokemus tietohallinnon eri tehtävistä ja ICT-palvelutuotannosta
Ennen nykyistä tehtävää toteuttamassa Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden digiohjelmaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on parantaa palvelun saavutettavuutta ja laatua.

SoteDigin asiakasneuvottelukunta
Valtakunnallinen vuorovaikutuskanava maakuntien ja yhtiön välillä
Edustettuina jokainen valmisteilla oleva maakunta ja sosiaali- ja terveysministeriö