24.06.2024

Perhekeskusverkostojen asiantuntijat ovat kansallinen voimavara

Sähköistä perhekeskusta (SPK) on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä alueiden, kansallisten toimijoiden, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien perhekeskusverkostojen kanssa. Aktiivisen yhteistyön avulla Sähköinen perhekeskus -palvelukokonaisuutta voidaan kehittää tarpeita vastaavaksi. DigiFinland tarjoaa alustan yhteistyölle, keskustelulle ja kehittämiselle, mikä avulla palvelukokonaisuutta edistetään. Kokonaisuuteen kuuluvat Omaperhe, Omahelpperi ja Sähköinen perhekeskus ammattilaisille.

Sähköinen perhekeskusta on kehitetty yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa yli kolmen vuoden ajan. Yhteistyökumppanit ovat pysyneet alusta asti samoina, Alkuperäisestä ideasta on syntynyt toimiva Sähköisen perhekeskuksen palvelukokonaisuus: perheiden Omaperhe, nuorten Omahelpperi ja Sähköinen perhekeskus ammattilaisille.

Onko Sähköinen perhekeskus valmis?

Sähköinen perhekeskus -palvelukokonaisuus on käyttöönotettavissa hyvinvointialueilla, mutta sen kehitystyö jatkuu silti samojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Sähköisen perhekeskuksen palveluihin on kehitteillä uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Sähköisen perhekeskuksen palveluiden synergiaetuja hyödynnetään kehittämisessä, esimerkiksi ammattilaisten palvelusta on mahdollista hallinnoida Omaperheen ja Omahelpperin tapahtumia. Jatkossa mahdollistuu myös alueellisten materiaalien, esimerkiksi neuvolalomakkeiden, jakaminen Omaperheen tietosisältöjen yhteyteen.

Mikä Sähköisen perhekeskuksen kehittämisessä on ainutlaatuista?

Sähköisen perhekeskuksen kehitys on edennyt käsi kädessä perhekeskusverkostojen ja niiden jäsenorganisaatioiden kanssa. Kehittämistyö on koonnut yhteen perhekeskustyön asiantuntijoita valtakunnallisesti. Laaja-alaisen asiantuntijuuden ansiosta kehittäminen on edennyt sekä suunnittelun että toteutuksen tasolla. DigiFinland tukee kehitystä yhteistyöryhmien kautta .
Yhteistyöryhmistä ovat toistaiseksi aktiivisia ajankohtaiskatsaukseen keskittyvät Monthlyt ja kaikille avoimet Mitä kuuluu Sähköiselle perhekeskukselle -tilaisuudet. Järjestöpaneelissa ovat osallistujina valtakunnalliset järjestöt ja toimijat. Kehitysryhmä on SPK:n palvelukokonaisuuden toimintojen kehittämistä varten ja osallistujina ovat alueiden, kuntien ja valtakunnallisten järjestöjen sekä seurakuntapaneelien edustajat. Alueiden edustajille on myös oma Alueyhteistyöryhmä, jossa osallistujat voivat vaikuttaa seuraavan kvartaalin kehittämiseen. Lisäksi tarvelähtöisesti on perustettu sisällön kehitystä varten oma kanavansa.

Yhteistyöryhmät ovat muovautuneet ajan saatossa ja muokkaantuvat edelleen tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2024 alkupuoliskolla järjestettiin yhteensä 17 yhteistä tilaisuutta. Yhteistyöryhmistä kerätään säännöllistä palautetta toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.

Onko Sähköinen perhekeskus jo käytössä omalla alueella?

Sähköisen perhekeskuksen palveluita on mahdollista ottaa joustavasti käyttöön alueella – niiden käyttöönotto on mahdollista aikatauluttaa kunkin alueen tarpeiden mukaan.

Tällä hetkellä Sähköisen perhekeskuksen palveluita ovat ottaneet käyttöön Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Etelä-Savon hyvinvointialue, Helsingin kaupunki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kainuun hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Seuraava uusi alue lanseeraa Omaperheen asukkaiden käyttöön elokuussa.

Haluatko kuulla lisää Sähköisestä perhekeskuksesta?

Hanna Manelius
Kehityspäällikkö
Sähköinen perhekeskus
hanna.manelius(at)digifinland.fi
p. 050 511 1763

Käyttöönotot:
Juho Matilainen
Sähköinen perhekeskus, palvelupäällikkö
juho.matilainen(at)digifinland.fi

Tutustu Sähköisen perhekeskuksen kokonaisuuteen.