27.09.2019

Päivystysapu 116117:n vetovastuun siirto SoteDigille etenee hienosti!

Puhelinnumero 116117:n omistus siirtyi SoteDigille kesällä 2019 ja kuluvan syksyn aikana koko hankkeen vetovastuu siirtyy Sosiaali- ja terveysministeriöltä SoteDigille. Puhelinpalvelun kehittämisen ohella SoteDigin yhtenä tehtävänä on kehittää Päivystysapu-konseptia ja tuoda siihen uusi digitaalinen palvelukanava. Toteutus tulee tapahtumaan osana Omaolo-palvelua.

SoteDigi kehittää palvelua kansallisesti yhtenäiseen suuntaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Sairaanhoitopiirejä tuetaan palvelun käyttöönotossa, kehittämisessä, ylläpidossa ja toiminnan muutoksessa niin, että palveluilla voidaan saavuttaa sille asetetut hyötytavoitteet. Valmisteilla on mm. Päivystysapu 116117 Käsikirja, joka tulee antamaan tietoa palvelusta ja vinkkejä käyttöönottoon.

Tiedon jakamiseksi toimijoille ja palvelusta kiinnostuneille järjestetään myös kuukausittain teemakohtaisia webinaareja. Syyskuun webinaarin aiheina olivat lasten kiireellisen hoidon perusteet, puheluiden ohjautuminen ja raportointityökalun käyttö. Esiintyjinä Andreas Blanco Sequeiros Soitesta sekä Esa Salo, Arto Väkiparta ja Petri Leppänen Teliasta.

Seuraava webinaari järjestetään 25.10.19 klo 12-14 ja sen aiheina ovat laadun seuranta, käyttöönoton suunnittelu ja SOTE-tilannekeskus.

Päivystysapu 116117 -seminaari 29.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö ja SoteDigi järjestävät Päivystysapu 116117 -seminaarin 29.11.19 Helsingissä. Seminaarin teemaana on Päivystysavun ”kapulan vaihto” STM:ltä SoteDigille ja agendalla on puheenvuorojen ohella työpajatyöskentelyä. Ilmoittautumiset tilaisuuteen avataan lähempänä tilaisuutta.

Lisätietoja:

Leena Koivumäki
hankepäällikkö, Päivystysapu 116117 -palvelu
050 365 5499
https://digifinland.fi/paivystysapu-116117/ 

 

Päivystysapu 116117 on sosiaali- ja terveydenhuollon maksuton neuvonta- ja ohjauspalvelu, mikä on tällä hetkellä käytössä Etelä-Karjalan, Helsingin- ja Uudenmaan, Kainuun, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueella. Palvelu tavoittaa noin 48,2% väestöstä.

Syksyn 2019 aikana toiminta on käynnistymässä uusien sairaanhoitopiirien alueilla ja liki kaikki sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet ottavansa palvelun käyttöön vuoden 2020 aikana. Täten 116117-palvelu tulee tavoittamaan suurimman osan Suomen asukkaista.