22.06.2023

Päätöksenteon tulee muuttua ihmiskeskeisempään ja asukkaita osallistavampaan suuntaan

Kirjoitin Sitran uutiseen 6.2.2023, että etsimme DigiFinlandilla jatkuvasti Polis-alustan kaltaisia uusia kokeiltavia innovaatioita, joista voi myöhemmin muodostua asiakkaille tarjottavia uusia hyödyllisiä palveluja. Tämä pitää täysin paikkaansa edelleen. Polis-alustan kehittäminen on ollut mielenkiintoista ja merkityksellistä demokratian edistämistyötä meidän kaikkien hyväksi. Saan olla omalla työpanoksellani vaikuttamassa siihen, että kansalaisen ääni tulisi paremmin kuuluviin päätöksenteossa ja että asioita alettaisiin yhä enemmän toteuttamaan asukaslähtöisemmin. Se on mielettömän hieno asia mielestäni.

Polis-työkalua on lähtenyt kokeilemaan neljä hyvinvointialuetta. Keski-Pohjanmaalla on käynnistynyt ensimmäinen Polis-kysely, johon saatiin parissa päivässä vastauksia yli 400. Kokeiluvaiheessa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite ottaa erityisesti nuoret, ruotsinkielisen väestön, ikäihmiset sekä vammaiset mukaan heitä koskevien palveluiden kehittämiseen.

Polis on alustana yksinkertainen ja erittäin helppo käyttää sekä vastaajalle että kyselyjen tekijälle. Vastaaja ottaa kantaa täysin anonyymina, eikä alusta vaadi erillistä kirjautumista. Vastaaja pystyy antamaan oman väittämänsä toisten äänestettäväksi.

Kyselyjen tekijä taas saa tunnukset, joilla pääsee tekemään kyselyn, jonka jälkeen alustalle syötetään väitteet äänestettäväksi. Väittämät tallentuvat automaattisesti ja erillisiä tallennuksia ei tarvitse tehdä. Kun väittämät ovat syötetty, alustalta kopioidaan linkki, joka upotetaan omille sivuille. Kysely on valmis alkamaan. Kun kysely on alkanut, valittu moderaattori seuraa kyselyn kulkua ja tekee muokkauksia tarvittaessa.

Polis tuottaa kyselystä reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia. Polis karsii kärkkäimmät väittämät pois ja pyrkii konsensukseen. Nämä tekijät erottavat Poliksen muista kyselyalustoista.

Soiten palaute Poliksesta on, että se antaa mahdollisuuden vahvistaa Keski-Pohjanmaan asukkaiden osallisuutta ja demokratiaa. Kyselyalustan myötä he ovat voineet kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja paremmin. Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai, kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä.

Keski-Pohjanmaan lisäksi kokeiluun ovat lähteneet mukaan Pirkanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Kokeilu on tänä vuonna ilmaista ja kokeiluista saatujen palautteiden perusteella päätetään, tehdäänkö Poliksesta pysyvä palvelu hyvinvointialueiden käyttöön. Useamman uuden alueen kanssa on ollut jo keskusteluja työkalun käyttöönotosta.

Valtioneuvosto on laatinut toimenpidesuunnitelman nimeltään Digikompassi, joka suuntaa Suomen digitalisaatiokehitystä ja johtamista vuoteen 2030. Sen keskeiset ohjaavat arvot ovat osallisuus, luottamus, ihmiskeskeisyys, uudistuminen, kestävyys ja digiturvallisuus. Polis-alusta tarjoaa yhden kanavan arvojen toteuttamiseksi konkreettisella tasolla, erityisesti osallisuuden, ihmiskeskeisyyden ja luottamuksen osa-alueilla.

Käyttötapaukset maailmalta ovat osoittaneet Poliksen toiminnallisuuksien tukevan osallistujien luottamusta päätöksenteon prosessiin sekä edistävän molemminpuolista luottamusta kansalaisten ja päättäjien välillä.

Kannustan alueita lähtemään reippaasti mukaan, koska Poliksen käyttö on ketterää ja helppoa. Lisäksi sillä on iso vaikutus vaikuttavuuden edistämisessä meille suomalaisille.

Haluaako hyvinvointialueenne lähteä mukaan Polis-alusta kokeiluun? Ole yhteydessä !

Eetu Leppänen
Asiantuntija, selvitykset ja kokeilut
DigiFinland
eetu.leppanen@digifinland.fi