31.03.2022

Osaajia ympäri Suomen

DigiFinlandin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu. Raportissa kerrotaan myös yhtiön henkilöstön rakenteesta sekä siitä, miten yhtiössä työskennellään, kehitetään osaamista ja huolehditaan työntekijöistä. 

DigiFinlandin henkilöstöä työskenteli 25 paikkakunnalla

DigiFinlandin henkilöstö työskentelee ajasta ja paikasta riippumattomasti digitalisaatiota hyödyntäen. Vuoden 2021 lopussa henkilöstöä työskenteli kotikonttoreilla 25 eri paikkakunnalla. Suurimmat henkilöstömäärät ovat Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. 

Vuoden 2021 aikana DigiFinlandin toiminta laajeni ja henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi. Vuoden lopussa DigiFinlandissa työskenteli yhteensä 74 henkilöä. Yhtiöön palkattiin 25 uutta työntekijää vakituiseen työsuhteeseen ja yksi työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen.  

DigiFinlandissa työskentelee jonkin verran enemmän naisia kuin miehiä. Yhtiön johtoryhmässä naisia on seitsemän ja miehiä kolme, lähiesihenkilöistä naisia on kuusi ja miehiä viisi. Muissa työntekijöissä naisia on 32 ja miehiä 21.  

Johtoryhmässä suurin ikäluokka on yli 50-vuotiaat, lähiesimiehissä ja muissa työntekijöissä 40–49-vuotiaat. DigiFinlandilaisten mediaani-ikä on 44 vuotta. 

Monipuolista osaamista

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat avaintekijöitä DigiFinlandin menestykselle. DigiFinlandin henkilöstöllä on monipuolista osaamista- ja koulutustaustaa. Tämä näkyi myös vuoden 2021 lopulla tehdyn osaamiskartoituksen tuloksissa. Kartoitus auttaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja johtamisessa sekä toimenkuvien ja koulutusten suunnittelussa. 

Henkilöstön monimuotoinen tausta ja osaaminen tuovat ymmärrystä palveluiden kehittämiseen ja erilaisten näkökulmien huomioimiseen. Yhtiön toimintatapa on kehittää palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, palveluiden käyttäjät mukaan lukien. Yhtiön omaa osaamista täydentää laaja ja monipuolinen yhteistyökumppaniverkosto. 

Arvot ohjaavat toimintaa

DigiFinlandin arvot on luotu koko henkilöstön ja yhtiön hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä.  

Yhtiön arvot ovat:  

  • Toimimme asiakaslähtöisesti  
  • Osoitamme kunnioitusta ja luotettavuutta kaikessa tekemisessämme 
  • Etenemme rohkeasti ja ketterästi saavuttaen tuloksia 

Arvojen kulmakivenä on kunnioitus ja luotettavuus. Arvot johtavat yhtiön toimintaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Kuunteleminen, kuulluksi tuleminen ja yhteiselle ymmärrykselle rakentaminen ovat keskeisiä ja näkyviä elementtejä.  

Asiakaslähtöisyys arvona on äärimmäisen keskeinen, sillä yhtiö toimii solmukohtana alueiden ja ohjaavien ministeriöiden välissä. Yhtiössä toimitaan rohkeasti ja ketterästi tuloksia saavuttaen. Tämä arvo pitää sisällään sen, että toiminta on uudistushenkistä ja toimintaympäristöä sekä ekosysteemiä tarkasti seuraava siten, että vaikuttavuus kuitenkin ohjaa toimintaa. Tämä tarkoittaa myös tilanteiden jatkuvaa seuraamista tulosten saavuttamiseksi ja tarvittaessa myös rohkeita interventioita. 

Lue lisää: DigiFinlandin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021